Nils-Eric Vallo

Styrelseledamot

Invald: Styrelseledamot sedan 2021, arbetstagarrepresentant på uppdrag av Tandläkarföreningen i Praktikertjänst 2015-2020.
Födelseår: 1972
Utbildning: leg. tandläkare
Befattningar och övriga styrelseuppdrag: verksamhetschef och tandläkare, Kungskliniken. Styrelseledamot i Praktikertjänst AB Pensionsstiftelse, ledamot i ersättningskommittén.