Kategorier för sidan Praktisk information

Synpunkter och klagomål

Patienter och närståendes synpunkter och klagomål är viktiga för att kunna vidareutveckla och säkra upp vården. Det är därför viktigt att du som patient vet vart du skall vända dig med ett klagomål eller dina synpunkter.

I första hand skall du vända dig till den verksamhet där du fått vård. Det är verksamheten som bäst kan förklara vad som hänt och eventuellt utför en åtgärd. Om du känner att du inte får gehör för ditt problem eller din synpunkt av verksamhetsansvarig är du välkommen att kontakta vårdgivare Praktikertjänst AB via formuläret nedan.

  • Önskar du tala med handläggare inom hälso- och sjukvård kan du ringa 010-128 91 16. Telefontid onsdagar mellan kl. 9 och 11. 
  • Önskar du tala med handläggare inom tandvård ska du ringa: 010-128 36 00. Telefontid tisdagar mellan 10-11.


Övrig tid telefonsvarare, tala in meddelande så ringer vi upp.

Gäller ditt ärende hälso- och sjukvård kan du också vända dig till Patientnämnden (PaN) i den region där du fått vård.

Gäller ditt ärende tandvård har du också möjlighet att vända dig till Patientnämnden i din region om vården betalats av regionen. Exempel på detta är barntandvård, tandreglering som beviljats av regionen eller tandvård med F-kort. 

Från 1 januari 2018 har Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) endast skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. IVO ska också utreda händelser där patientens självbestämmande och integritet allvarligt och negativt har påverkats eller händelser där sekretessen inte har följts.

Mer information om IVO.

Om du anser dig berättigad till ekonomisk ersättning på grund av en vårdskada kan du:

 

Synpunkter på vården

Mailformuläret syftar till att ta emot era synpunkter och åsikter. Praktikertjänst uppmanar till att inleda kontakten denna väg, men att inte lämna uppgifter som rör dig eller annan person som är av personlig karaktär. I vissa fall och om ni önskar det, så kommer vi att kontakta er för en uppföljande dialog, i det skedet kan vid behov en personuppgiftsutväxling ske i större omfattning.

Blocks

Formulär för synpunkter & klagomål

*Gäller ärendet

Önskar du återkoppling i ditt ärende ber vi dig fylla i dina kontaktuppgifter nedan:

Personuppgifter

Läs mer om hur vi på Praktikertjänst behandlar dina personuppgifter här.

*Obligatoriska uppgifter

Hälso- och sjukvård

1 en 5 vårdpatienter besöker någon av Praktikertjänsts mottagningar. Hos oss arbetar läkare, sjukgymnaster, fysioterapeuter, psykoanalytiker, terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter och dietister. Vården utförs på våra praktikerdrivna mottagningar eller inom något av våra dotterbolag.