Kategorier för sidan Praktisk information

Material för att laga tänder

När du får hål i tänderna eller tänder går sönder av någon annan anledning kan du få dem lagade med olika tandersättningsmaterial. Vanliga material är plast, metaller eller keramiska material. Olika material kan också kombineras. Vilken materialtyp tandläkaren väljer beror på hur stor del av tanden som behöver ersättas eller hur många tänder som saknas.

Fyllning plast - komposit

En kompositfyllning fungerar bäst vid lagning av små hål. En fördel är att materialet ser naturtroget ut.

Komposit består främst av en plast som är utfylld med en så kallad filler. Plasten är lättflytande och fillern består ofta av mikroskopiskt små, hårda glas- eller kvartskorn.

Fördelar och nackdelar

Fördelen med komposit är att fyllningen, till skillnad från amalgam, limmas fast vid tanden. Komposit går också att göra mycket naturtroget. Om hålet är mindre blir hållbarheten oftast lång.

Vissa ämnen i komposit kan vara allergiframkallande, framför allt före det att fyllningen stelnat. Det finns få dokumenterade fall av kompositallergi bland patienter.

Kompositfyllningar är också känsliga för påfrestningar, till exempel hårt tuggtryck, och kan precis som andra konstruktioner i munnen dra till sig plack (bakteriebeläggningar). De kan missfärgas med tiden, i synnerhet om du är rökare, men de går oftast att byta ut.

Hur går det till?

Innan kompositen stelnat är den formbar. De vanligaste kompositmaterialen är ljushärdande, vilket innebär att de stelnar när tandläkaren lyser med en speciell lampa på fyllningen. Komposit krymper när den stelnar. Det spelar inte så stor roll om hålet är litet, men om hålet är stort kan spänningar uppstå mellan fyllningen och tanden. Om fyllningen släpper på något ställe kan karies bildas. Det kan även uppstå läckage, som leder till att tanden isar och på sikt att pulpan inuti tanden skadas. Mycket stora hål lagas därför bäst med någon typ av inlägg eller krona.

Fyllning porslin - keramik

Fyllningar i keramik är hållbara och tillverkas av porslin eller specialglas. Ett inlägg är enkelt förklarat en fyllning som skapats utanför munnen. En tandläkare gör ett avtryck av den tand, eller de tänder som ska få ett keramiskt inlägg.

En tandtekniker tar fram inlägget och tandläkaren limmar sedan fast det på tanden. Av estetiska skäl använder tandläkaren idag mest keramiska inlägg då de efterliknar tandens naturliga färg och inte blir synliga.

Fyllning guld

Guldinlägg är en av de mest hållbara fyllningar som finns. Ett inlägg är enkelt förklarat en fyllning som skapats utanför munnen. En tandläkare gör ett avtryck av den tand, eller de tänder som ska få ett inlägg av guld. En tandtekniker tar fram inlägget och tandläkaren limmar sedan fast det på tanden. Guld är ett mycket hållbart material, men av estetiska skäl använder tandläkaren idag mest keramiska inlägg då de efterliknar tandens naturliga färg och inte blir synliga.

Fyllning amalgam

Regeringen införde ett totalförbud mot kvikcksilver som började gälla den 1 juni 2009. Det här innebär ett generellt förbud mot kvicksilver i Sverige, exempelvis amalgam inom tandvården kommer i stort sett att upphöra.

Amalgam har tidigare varit världens mest använda fyllningsmaterial, eftersom det ger hållbara lagningar. Det är inte ovanligt med amalgamfyllningar som är över tjugo år gamla.