en bild
Kategorier för sidan Hälsovård Tandvård

Var rädd om tänderna – de påverkar resten av kroppen

Vill du värna om hela kroppens hälsa? Då gäller det att hålla koll på munhälsan! För allt hänger ihop och studier visar att det finns samband mellan tandlossning och sjukdomar som bröstcancer och reumatism.

  • Text Amanda Hjelm, Emma Olsson, Linda Cederberg
  • Foto Praktikertjänst

Studier pekar på att demens kan förvärras av den bakterie som orsakar tandlossning. Bland annat har man hittat den i hjärnvävnad hos Alzheimerspatienter. Förklaringen kan vara att bakterier vandrat från inflammationen i munnen via blodet till hjärnan.

Munnen innehåller ett tusental bakterier. De skiljer sig från de bakterier som 
finns i övriga kroppen. Bland annat kan 
de tillverka biofilm, en tunn hinna som skyddar dem från yttre påverkan.

Bakterier som orsakar tandlossning kan bidra till hjärt- och kärlsjukdomar. Patienter med parodontit löper högre risk att drabbas av högt blodtryck och hjärtinfarkt. Här spelar andra faktorer också in, som till exempel rökning. En orsak kan vara att de bakterier som finns i munnen sprids i kroppen och påverkar hjärtat. Det kan också påverkas av 
ämnen som uppstår i samband med 
inflammationen i munnen.


Hos personer med diabetes, klarar bukspottkörteln inte av att producera tillräckligt med insulin för att täcka kroppens behov. Insulinet behövs för att bryta ner socker som ingår i födan och stabilisera blodsockret. Studier visar att tandlossning hos diabetiker kan påverka blodsockret på ett negativt sätt och därför också förvärra sjukdomen. Behandling av tandlossning kan minska blodsockret något. Högt blodsocker kan även leda till ökad produktion av fetter och andra ämnen som bidrar till att bryta ner vävnaden i munnen. Diabetes kan därför öka risken för tandlossning.  

Reumatism är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd som bryter ner vävnaden, precis som tandlossning. Studier visar att det finns ett samband mellan de två sjukdomarna.

Tandlossningsbakterier kan ligga bakom för tidiga födslar, enligt flera studier. Än är det för tidigt att dra några säkra slutsatser, eftersom fler orsakar kan påverka.

Det pågår forskning om munbakteriernas roll för tarmarnas bakterieflora och inflammatoriska tarmsjukdomar. 


Det finns en koppling mellan svår tandlossning och bröstcancer. I en studie som följt 3000 personer i 30 års tid visade de sig att de som tappat minst en bakre kindtand hade 23 procent högre risk att få bröstcancer senare i livet.


Karies är det medicinska namnet på hål i tänderna. De orsakas av munbakterier.

Tandlossning orsakas av bakterier. De gör att bindväven som håller fast tanden och ibland även själva benet luckras upp och att tanden till slut ramlar ut.

En person med välskötta tänder uppfattas oftare som attraktiv och framgångsrik än en person med sämre tandstatus. Dåliga tänder triggar skam och skuld och kan bidra till dåligt självförtroende och nedstämdhet.

 

Blocks