en bild
Kategorier för sidan Hälsovård Tandvård

Forskning: Samband mellan sjukdomar och tandlossning

Vi använder den för att äta och dricka, kommunicera och skratta. Munnen är en viktig kroppsdel i våra liv. Trots det har munnens betydelse för hälsa och välmående varit ett relativt outforskat område. Men nu får den revansch. Ny forskning visar att munhälsan påverkar oss mycket mer än vi tror – både fysiskt och psykiskt.

  • Text Amanda Hjelm, Emma Olsson, Linda Cederberg
  • Foto Praktikertjänst

Det är tveklöst så att det finns ett samband mellan sjukdomar i munnen och allmän hälsa. Forskningen visar exempelvis att risken att drabbas av en första hjärtinfarkt ökar med 30 procent för personer med tandlossning, berättar Björn Klinge, dekan, professor och odontologie doktor vid Malmö högskola och Karolinska institutet.

Forskningen har hittat samband mellan tandlossning och cancer, diabetes, för tidig förlossning, hjärt- och kärlsjukdomar, inflammatoriska mag- och tarmsjukdomar, psoriasis, benskörhet samt reumatism.

Bakterierna i munnen är artrika och flest finns mellan tandköttet och tänderna. De är oftast inte farliga utan snarare nödvändiga. Men ibland orsakar de alltså sjukdom. Att munbakterier påverkar tandhälsan är lätt att förstå.  Men att de i sin tur kan orsaka sjukdom i övriga delar av kroppen kan vara svårare att ta till sig. 
Enligt den senaste undersökningen, utförd av Kantar Sifo, uppger 45 procent av de tillfrågade att de har kunskap om att det finns en direkt koppling mellan tandköttsinflammation och kroniska sjukdomar. 
-  I alla undersökningar visar det sig att sambanden är ganska obekanta för de flesta. Men samtidigt visar det sig att när man börjar diskutera med patienterna så framstår sambanden som självklara, säger Björn Klinge.

Han menar att dagens mer avancerade analysmetoder kommer att innebära stora skillnader för kunskapen om munnens betydelse för sjukdomar, och att kunskapen kring bakterierna i munnen ökar hela tiden.

– Tidigare har vi kunnat titta på en bakterie i taget. Nu kan vi titta på alla samtidigt, säger han.

Den utrustning som gör att det går att undersöka en hel genetisk uppsättning hos en bakterie är inte lika kostsam eller svårhanterad som den var bara för tio år sedan.

– Framtiden består i att förstå den komplexa mikrofloran och samspelet mellan de invånare vi har i munnen och vad den betyder, säger Björn Klinge.

Men förståelsen för munnen och dess invånare riskerar att bli lidande på grund av den uppdelning som finns mellan medicin och tandvård, menar Björn Klinge. Det som sker söder om gomspenen är sjukvårdens jobb. Men munnen är i huvudsak tandvårdens.

– Vården subventioneras om du har en infektion i kroppen. Men för att behandla en infektion i munnen kan du få betala flera tusen kronor. De som har små marginaler avstår ofta från att besöka tandvården, eftersom de upplever att de inte har råd, säger Björn Klinge.

– Framför allt har det att göra med livskvalitet, skam och skuld. Människor emellan så signalerar ett friskt bett hälsa och är väldigt attraktivt. Och omvänt, det finns studier som visar att man är mer avståndstagande mot människor som ser illa ut i munnen, säger Björn Klinge.