Vårdcentral Skokloster

Välkommen till Praktikertjänsts vårdcentral i Skokloster, Sveriges största vårdkooperativ. Vår vision är långsiktigt hållbar vård i hela Sverige. Vi erbjuder högkvalitativ vård med målsättningen att skapa ett friskare samhälle. För oss är det viktigt att ge boende i Skokloster högsta kontinuitet och omtanke för din hälsa, trygghet och förtroendet till hälso- och sjukvården. Enligt Svenska Kommuner och Regioners (SKR) nationella patientenkät toppar Praktikertjänst patientnöjdheten i primärvården år efter år. Lista dig på vår vårdcentral i Skokloster, redan idag.

Vår vårdcentral i Skokloster

På vår vårdcentral möter du ett team med hög professionalism och kompetens inom hälso- och sjukvård. Så oavsett om du söker hjälp av primärvården, specialistvård eller rehab, kommer du mötas av kunniga sjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter.

Våra vårdtjänster

Primärvård

Primärvården är en grundsten i vårdsystemet och den första nivån där du kan söka medicinsk hjälp och rådgivning av vårt läkare med team. På vår vårdcentral utgör primärvården ofta den första kontakten mellan en individ och hälso- och sjukvårdssystemet, så här kan man få snabb och effektiv service. Här inleds samordningen inom teamet och med andra vårdinstanser för att hjälpa dig på bästa möjliga sätt och främja din hälsa. Vi erbjuder exempelvis regelbundna hälsokontroller, vaccination, omvårdnad, rådgivning samt förebyggande arbete med att tidigt upptäcka riskfaktorer för eventuella sjukdomar.

Specialistvård

Om primärvården inte kan ge behandling eller diagnos ordnas en remiss och du som patient får träffa en specialist inom andra områden än allmänmedicin. Här träffar du en specialist som är spetsskunnig inom sitt område. Exempel på specialistområden är psykiatri, urologi, internmedicin, reumatologi, kardiologi med flera.

Rehab

Rehabilitering erbjuder vi när du som patient ska återhämta dig från en sjukdom, skada eller kirurgiskt ingrepp. Målet för vår vårdcentrals sjukgymnaster, kiropraktorer, dietister och arbetsterapeuter är att hjälpa dig att återfå eller förbättra din fysiska, mentala och emotionella hälsa och funktionsförmåga. Med rätt vård- och terapiform kan du få en förbättrad livskvalitet där vi stöttar dig från början till slut.

Gör ditt vårdval

När du ska göra ditt vårdval i Skokloster kan du välja vår vårdcentral som ligger lokalt. Genom att lista dig på vår vårdcentral kan du enkelt boka tider och få kontakt med vår kompetenta personal. Med vår onlinelösning Mitt PTJ hanterar du bokade tider, kan få snabba svar på frågor och kan prata med kunnig personal om du inte har möjlighet att träffa oss fysiskt. Logga in enkelt med internetuppkoppling och BankID på din mobila enhet eller datorn.

Välkommen till vår vårdcentral i Skokloster. Träffa vårt kunniga team som står redo att hjälpa dig när du behöver det.