Kategorier för sidan Karriär

Ledarskapsutbildning för unika utmaningar

Skräddarsydda ledarskapsutbildningar för verksamhetschefer inom vården. Det är en del av det utbildningspaket som erbjuds alla inom Praktikertjänst. Utbildningarna börjar med självledarskap och mynnar ut i ett ovärderligt nätverk av likasinnade.

  • Text Redaktionen

Joakim Matsson_svartvit_web.jpg

Att leda en verksamhet samtidigt som man ska agera vårdgivare och delägare kan vara en svår uppgift. Trots att Praktikertjänsts vision bygger på att undanröja administration och skapa förutsättningar för att underlätta det kliniska arbetet, finns det utmaningar i att kliva in i en ledarroll och bli verksamhetsanansvarig för en mottagning.

Joakim Matsson kom från näringslivets ledarskapskonsultvärld när han trädde in i rollen som chef för ledarutvecklingen på Praktikertjänst 2018. Han ser en stor skillnad i ledarskapets behov.

– För mig blev verksamhetsansvariges komplexa roll en viktig ögonöppnare. De förväntas vara framgångsrika både kliniskt, ledarskaps- och arbetsmiljömässigt samt ekonomiskt. Att hantera den utmaningen blev min ingång till att ta fram relevanta utbildningspaket.

Det börjar med självledarskap

Joakim Matsson har som mål att bygga upp en utbildningsverksamhet som ska vara ledande inom branschen, och han vill också att utbildningen ska bli ett föredöme för övriga Vårdsverige när det kommer till ledarskapsutveckling.

Han framhåller samtidigt vikten av att utbildningarna är en del i ett långsiktigt samarbete där fokus ligger på att ta tag i de verkliga utmaningarna ute i verksamheterna.

– Långsiktigt framgångsrika verksamheter behöver skickliga ledare. Just ledarskap och att få människor att trivas och prestera bra tillsammans är också pusselbitar som är viktiga för effektivitet och hållbarhet. Nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap sitter i din egen grundtrygghet.

Gemenskap och nätverk

I dagsläget erbjuder Praktikertjänst fyra olika ledarskapskurser.

En av det senaste årets mest populära utbildningar heter 'Modernt Ledarskap', och innefattar totalt åtta heldagar under tre kurstillfällen. Deltagarna bor på internat tillsammans med andra som befinner sig i samma situation. Det nätverket blir i sig värdefullt för deltagarna efter att utbildningen är avslutad.

– Den gemenskap som skapas genom utbildningen är unik och medför att deltagarna vågar vara sårbara och personliga. De är transparenta med sina vardagsutmaningar och får därigenom mängder med tips och stöd från andra i liknande situationer. Många utbildningsdeltagare uttrycker att det känns skönt att känna att man inte är ensam om att ha de här problemen. Nätverket lever dessutom vidare och nyttjas på ett sätt som är unikt jämfört med mina tidigare erfarenheter från näringslivet.

Filosofin bakom 'Modernt Ledarskap' är att ledarskap utgår från individen själv – så kallat självledarskap. 

– Utbildningen följer en logiskt röd tråd: Led dig själv – Led andra – Led verksamhet, där delarna är noga utvalda och bygger på varandra.

– Innehållet och upplägget är ordentligt testat. Om du vill ta ditt ledarskap till nästa nivå och är genuint intresserad av att utvecklas så rekommenderar jag utbildningen starkt, säger Joakim Matsson.

Blocks

Spontanansökan

Vill du styra över din tid? Hos oss får du mer frihet, större inflytande, ansvar och möjlighet att växa. Är du intresserad? Skicka in en spontanansökan redan idag!

Läs mer

Citat från tidigare deltagare

”Jag gick Modernt Ledarskap tillsammans med min ledningsgrupp och med facit i hand hade jag gått kursen oavsett arbetsplatskonstellation. Jag hade valt att gå kursen både tidigt eller sent i karriären, ensam eller med arbetskollegor. Jag har fått med mig många viktiga pusselbitar både yrkesmässigt och privat. Att få dela erfarenheter med andra kursdeltagare och samtidigt ledas av en engagerad kursledare multiplicerar ens egna reflektioner. Utbildningen rekommenderas starkt till alla som söker utveckling och att vi gick den som ledningsgrupp har medfört att vi fördjupat våra relationer, stärkt gruppdynamiken, byggt en starkare ledningsstruktur och fått en tydligare gemensam vision.”

Erik Nordin, tandläkare och delägare Tandvården Skeppsbron i Malmö