Kategorier för sidan Life

Praktikertjänsts webbverktyg hjälper tandvården minimera utsläpp av kvicksilver

Tack vare webbverktyget Hg-rid har många tandvårdskliniker i Sverige fått vägledning kring och skapat rutiner för att minimera utsläpp av kvicksilver. Under Världsmiljödagen ville Praktikertjänst därför lyfta fram detta hållbarhetsinitiativ, som hjälper tandvården göra skillnad för vår enda jord.

Kvicksilver är ett av de allvarligaste miljögifterna. Inom tandvården finns kvicksilver bland annat i amalgam som tidigare använts i tandfyllningar. Amalgam förbjöds i Sverige 2009 och det finns sedan länge krav på amalgamavskiljare, som är det främsta sättet att fånga upp det kvicksilver som finns i amalgamet. Effektiviteten hos avskiljarna beror bland annat på skötseln. Dessutom finns risk att kvicksilver från avloppsrör läcker ut i avloppsvattnet, framför allt i äldre mottagningar där tandvård bedrivits innan kravet på avskiljare kom i slutet av 80-talet och där äldre avskiljare med en sämre funktion än dagens använts.

Med den utgångspunkten initierade Praktikertjänst projektet Hg-rid under 2016. Huvudsyftet var att minimera utsläppen av kvicksilver från tandvårdsmottagningar, bland annat genom att vidareutveckla metoder för sanering av avloppsrör samt att öka medvetenheten om hantering av amalgam. Inom ramen för projektet utvecklade Praktikertjänst också förslag på vägledning för effektivt underhåll av amalgamavskiljare. Sedan dess har bolaget samlat in över 83 kg kvicksilver.

Projektet fick ekonomiskt stöd av EU:s LIFE-program och pågick i tre år i samarbete med Sweden Recycling och IVL Svenska Miljöinstitutet. Ett gediget researcharbete och kartläggning av sugsystem och avloppsrör inom Praktikertjänsts egna tandvårdsmottagningar gjordes.

– Det beräknas fortfarande finnas flera ton kvicksilver i tänderna hos svenska befolkningen, vilket innebär att urborrning av amalgamfyllningar kommer att göras under många år, säger Anna Svensson, projektledare för Hg-rid och miljöstrateg på Praktikertjänst.

Som ett resultat av arbetet skapade Praktikertjänst ett öppet webbverktyg med samlad information om hantering av amalgam och amalgamavskiljare. Informationen är översatt på flera språk och riktat till såväl professionen som beslutsfattare och allmänheten. Miljöprojektet nominerades av EU-kommissionen som ett av de bästa LIFE-projekten under 2020.

Praktikertjänsts vill skapa en hållbar tandvård. Med Hg-rid hoppas man inspirera andra att samverka i miljöprojekt för att ta sig an en miljöutmaning på ett strategiskt sätt.

– Vi vill skapa goda exempel om säker hantering av kvicksilverhaltigt avfall i tandvården och hur utsläppen kan minimeras. Vårt budskap är att en liten insats kan göra stor skillnad, säger Anna Svensson.

Blocks

Projektets resultat presenteras i rapport

Ta del av Hg-rid-LIFE:s projektresultat i Layman´s Report, en rapport som riktar sig till allmänheten, samt slutrapporten som skickats till EU.

Läs mer

Webbverktyg

Ett av målen med projektet är att öka kunskapen om den påverkan som kvicksilver från dentalt amalgam har på miljön. Ett webbverktyg har tagits fram med goda exempel från svensk tandvård, råd från dentaltekniker och där forskare berättar om kvicksilvers miljöpåverkan.

Till verktyget