Extern bild

Privat tandvård populärare än någonsin enligt SKI

Publicerad:

När patienter i tandvården får säga sitt är resultatet tydligt. Nöjdast är patienterna med privata tandläkare och inte sedan 2008 har skillnaderna i kundnöjdhet varit större mellan Folktandvården och den privata tandvården. Det visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga undersökning som nyligen offentliggjordes.

SKI mäter varje år kundnöjdheten i ett stort antal branscher och tandvården har under många år haft de nöjdaste kunderna inom alla sektorer som undersöks.

- Privat tandvård har i över tio års tid varit populärare än den offentliga och bakgrunden ligger i stort fokus på kvalitet, bemötande, service och tillgänglighet, säger Ann-Chriztine Ericsson, affärsområdeschef Tandvård på Praktikertjänst.

Undersökningen mäter sju olika kategorier – image, förväntningar, produktkvalitet, service, prisvärdhet, nöjdhet och lojalitet. Patienterna upplever skillnaderna mellan privat och offentlig driven tandvård som stora, och de största skillnaderna återfinns inom image, nöjdhet och service.

- Privat tandvård har aldrig varit så populär som den är idag och Praktikertjänst får högsta betyg inom image, produktkvalitet och service, säger Ann-Chriztine Ericsson, och fortsätter:

- De här mätningarna är tydliga kvitton på att vår verksamhetsmodell där alla aktieägare också arbetar i den egna verksamheten fungerar väl. Genom modellen skapar vi kontinuitet och långsiktighet för våra patienter, vilket de uppenbart uppskattar och värdesätter, och nu fokuserar vi på att vidareutveckla och förbättra kvalitetsarbetet för att öka kundnöjdheten ytterligare.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-26 50 98, e-post: erik.magni@ptj.se

Om undersökningen

Intervjuerna genomfördes via telefon under februari 2017 av EVRY. Personer i åldern 18 – 79 år som är bosatta i Sverige ingår i urvalet. Urvalet är taget från PAR Konsument och PARAD. Totalt har 606 intervjuer genomförts och svarsfrekvensen uppskattas till 60 procent.

Tillbaka

Blocks