Extern bild

Patienterna fortsatt mycket nöjda med tandvården – mest nöjda är de med Praktikertjänst

Publicerad:

Praktikertjänst placerar sig återigen i toppen när Svenskt kvalitetsindex, SKI, mäter kundnöjdhet i tandvården. Med ett index på 82,4 är Praktikertjänst fortsatt ohotad etta när patienterna får bestämma.

Svenskt kvalitetsindex, SKI, mäter varje år kundnöjdheten i en rad olika branscher, däribland tandvården. Det är en bransch som ända sedan mätningarna startade för över 20 år sedan haft mycket nöjda kunder.

Medelnöjdheten i alla kundnöjdhetsundersökningar är i Sverige 67,8 och tandvården som bransch landar i årets undersökning på 76,6 (81,1), starkt drivet av nöjdheten bland patienterna i den privata tandvården.

I årets mätning placerar sig Praktikertjänst i topp med ett index på 82,4 (87,1) och den övriga privattandvården ligger strax efter med ett index på 80,8 (85,0). Folktandvården har med ett index på 70,4 (75,9) en lägre kundnöjdhet, även om den fortfarande ligger över det snittet för samtliga branscher.

Faktorer som får stort genomslag i kundnöjdheten är bland annat lokal förankring och kontinuitet. Andra viktiga faktorer är image, service och produktkvalitet, där de två senare är något viktigare för patienter i år jämfört med fjolåret.

- Patienterna har höga förväntningar på sin tandvårdsmottagning, och vi och andra privata vårdgivare lyckas uppenbart att leva upp till förväntningarna, något som är helt centralt för att patienterna ska vara nöjda, säger Anders Jonsson, chefstandläkare på Praktikertjänst.

Hela 95 (98) procent svarar ja på frågan om de har förtroende för sin Praktikertjänstklinik och 91 (95) procent svarar att de känner förtroende för de rekommendationer de får av sin tandläkare. På frågan om patienterna känner sig trygga hos sin tandläkare svarar 95 (98) procent ja.

- Vi förvaltar våra patienters förtroende väl och lyckas år efter år att erbjuda en trygg och personlig tandvård med stort fokus på service och kvalitet. Vi ska vara otroligt stolta över att vi år efter år rankas högst av patienterna och fortsätta förvalta förtroendet och leva upp till högt ställda förväntningar, säger Anders Jonsson.

Om undersökningen

Intervjuerna genomfördes via telefon och webb under februari och mars 2022. Målgruppen var ett slumpmässigt nationellt urval av personer som har besökt tandvården i Sverige under de se­naste 24 månaderna. 800 intervjuer har genomförts totalt; 400 på Folktandvården och 400 inom privat tandvård, varav 152 i Praktikertjänst.

Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.

Tillbaka

Blocks