Extern bild

Praktikertjänst har Sveriges nöjdaste tandvårdspatienter

Publicerad:

När patienter i tandvården får säga sitt är resultatet tydligt. Nöjdast är de med den privata tandvården och framförallt Praktikertjänst. Det visar Svenskt Kvalitetsindex, SKI, senaste undersökning som nyligen offentliggjordes.

SKI mäter varje år kundnöjdheten i ett stort antal branscher, och tandvården har under många år haft de nöjdaste kunderna inom alla sektorer som undersöks. Den privata tandvården har precis som tidigare år nöjdare kunder än Folktandvården och presterar dessutom fortsatt hög kundnöjdhet.

- Det är mycket glädjande att vårt fokus på kvalitet och service ger effekt när patienterna bedömer oss. Att våra medarbetare i tandvården dessutom levererar vård som motsvarar patienternas höga krav och förväntningar visar att vi lyckas utveckla verksamheterna i rätt riktning, säger Ann-Chriztine Ericsson, affärsområdeschef Tandvård, Praktikertjänst.

Undersökningen mäter sju olika kategorier – image, förväntningar, produktkvalitet, service, prisvärdhet, kundnöjdhet och lojalitet. Patienterna upplever skillnaderna mellan privat och offentlig driven tandvård som stora, och de största skillnaderna återfinns bland annat inom image, kundnöjdhet och service. Med ett nöjdhetsindex på 85,5 överträffar Praktikertjänst både det totala snittet och snittet för övriga privattandläkare, som når 85,3, och Folktandvården, som landar på 71,6.

- En framgångsfaktor är att vi har nära till besluten och kan lägga fokus på vården och vårdkvaliteten. Det, i kombination med hög kontinuitet, gör att vi får mycket uppskattning från våra patienter, säger Ann-Chriztine Ericsson.

Praktikertjänst arbetar systematiskt med att säkerställa hög kvalitet och patientsäkerhet. I det ingår bland annat årlig diplomering av samtliga verksamheter samt en nyinrättad funktion som kallas interna kvalitetskonsulter.

- Kvalitetsarbetet går som en röd tråd genom hela Praktikertjänst och syftar till att leverera bättre vårdkvalitet och högre patientsäkerhet. Med bland annat diplomering och interna kvalitetskonsulter tar vi steg för att vidareutveckla och förbättra både kvalitetsarbetet och kundnöjdheten ytterligare, säger Ann-Chriztine Ericsson.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-26 50 98, e-post: erik.magni@ptj.se

Om undersökningen

Intervjuerna genomfördes via telefon och webb under mars 2018 och respondenterna utgjordes av 800 personer som besökt tandvården i Sverige under de senaste 24 månaderna.

Tillbaka

Blocks