Extern bild

Praktikertjänst har återigen de mest nöjda patienterna i Tandvårdssverige

Publicerad:

När Svenskt Kvalitetsindex har genomfört sin årliga kundnöjdhetsundersökning inom tandvårdssektorn, kan Praktikertjänst återigen stolt titulera sig som vinnare. Med ett nöjdhetsindex på 87,1 och högst resultat av alla aktörer i undersökningens kategorier, har Praktikertjänst återigen bevisat att de är Sveriges största privata vårdföretag med de mest nöjda patienterna.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter varje år patienters nöjdhet inom bland annat tandvårdssektorn. Årets undersökning visar återigen att patienter är nöjda med deras tandläkare, men även att den privata tandvården sticker ut. I årets mätning får den privata tandvården i genomsnitt 85,00 nöjdhetsindex, medan Folktandvården enbart får 75,9.

Undersökningen visar dessutom att Praktikertjänst överlägset har de mest nöjda kunderna, med ett nöjdhetsindex som stigit från 83,2 till 87,1. Men Praktikertjänst har inte enbart de mest nöjda tandvårdspatienterna – utan är även i topplacering när det kommer till förtroende och trygghet. Hela 98% känner ett förtroende och trygghet inför att gå till en Praktikertjänstmottagning.

– Det är alltid glädjande att höra att vårt fokus på kvalitet, bemötande och service ger effekt år efter år när våra patienter får chansen att bedöma oss. I undersökningen framkommer det att vi presterar högt när det kommer till att patienter känner förtroende inför att besöka våra mottagningar. Det är ju ett tydligt kvitto på att patienterna är nöjda med det vi erbjuder, säger Carina Olson, VD för Praktikertjänst.

Årets undersökning visar dessutom att Praktikertjänst inte bara presterar starka resultat i form av kundnöjdhet, förtroende och trygghet – utan kategorierna image, förväntningar, service, lojalitet och prisvärdhet visar även att Praktikertjänst är överlägsen. Praktikertjänst har högst resultat av alla aktörer i samtliga kategorier.

– Att vi får så starka resultat i samtliga kategorier under ett år som starkt präglats av en pandemi, känns extra kul. Det visar att vi är en organisation som levererar på topp oavsett rådande förhållanden och att vi alltid erbjuder patienten bästa möjliga tandvård, fortsätter Carina.

Det är inte enbart i SKI:s patientundersökning som Praktikertjänst har toppat resultaten i år, utan även i SKR:s årliga patientundersökning av vårdcentraler har Praktikertjänst bevisat att de är Sveriges största privata vårdföretag med de mest nöjda patienterna. SKR:s undersökning visade att av Sveriges tio bästa vårdcentraler är fyra mottagningar en del av Praktikertjänst.

– Det faktum att vi toppar kundnöjdeten både inom tandvård och hälso- och sjukvård visar att vår affärsmodell verkligen leder till resultat. Vår affärsmodell är unik med mer än 1300 delägare som är både verksamhetsansvariga och anställda på mottagningar runt om i landet. Verksamheten är i ständig utveckling och vi har anpassat oss till nya förhållanden och utökat vårt erbjudande inom digifysisk vård och nya koncept såsom PTJ Dental. Det gör oss till Sveriges bästa och största privata vårdgivare, berättar Carina vidare.

Om undersökningen
Undersökningen mäter sju olika kategorier – image, förväntningar, produktkvalitet, service, prisvärdhet, kundnöjdhet och lojalitet. Patienterna upplever skillnaderna mellan privat och offentlig driven tandvård som stora, och de största skillnaderna återfinns inom image, kundnöjdhet och service.

Intervjuerna har genomförts via telefon och webb den 7–28 februari 2021. Målgruppen är ett slumpmässigt nationellt urval av personer som har besökt tandvården i Sverige under de se­naste 24 månaderna. 800 intervjuer har genomförts totalt varav 400 på Folktandvården och 400 på privat tandvård.

Nöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100. Generellt har branscher och företag som erhåller betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

Ta del av undersökningen här: https://www.kvalitetsindex.se/wp-content/uploads/2021/03/SKI-Tandva%CC%8Ard-pressmeddelande-2021.pdf

För ytterligare information, kontakta gärna:
Praktikertjänsts pressjour: press@ptj.se , 010-128 36 66

Tillbaka

Blocks