Extern bild

Praktikertjänsts forskningsbidrag 2019 – bidrag som utvecklar kvaliteten och förbättrar vården

Publicerad:

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidrag 2019 har tilldelats sju projekt inom tandvård och hälso- och sjukvård och spänner från yoga och blodsockermätning till malignt melanom och utvärdering av risken för hjärt-kärlsjukdomar. Tillsammans delar de sju projekten på 500 000 kronor.

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidrag delas ut varje år och syftar till att stimulera vetenskapliga projekt som kan få betydelse för vården och för koncernens framtida verksamhet och utveckling.

– Praktikertjänst har delat ut forskningsbidrag i över 20 år och flera projekt har implementerats i praktiken, exempelvis det digitala läsplatteverktyget Stelpa. Flera projekt har också legat till grund för doktorsavhandlingar och andra forskningsinsatser. Det är viktigt för Praktikertjänst att vara med och bidra med idéer som utvecklar framtidens vård, säger Anders Jonsson, tandläkare och ordförande i Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsnämnd.

Under 2019 skickades tolv bidrag in och av dessa tilldelades sju – fyra inom hälso- och sjukvård och tre inom tandvård – forskningsbidrag med varierande belopp.

- Årets ansökningar har som vanligt haft en bra spännvidd och visar de många olika kompetenser som ryms i bolaget. Men det finns fortfarande mycket att utforska och många spännande områden som Praktikertjänst gärna vill utvecklas inom. Jag tänker exempelvis på den pågående digitaliseringen inom både tandvården och hälso- och sjukvården, men också områden som ledarskap och verksamhetsutveckling, säger Anders Jonsson.

Tandhygienisten Clovis Kastberg är en av de som tilldelats forskningsbidrag. Hon forskar om sambandet mellan sublinguala varicer – alltså vidgade vener under tungan – och hjärtkärlsjukdomar och har för andra gången tilldelats forskningsbidrag. Om det finns en koppling ökar möjligheterna att minska dödligheten i hjärtkärlsjukdomar samt följdsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt.

– Projektet kostar mycket och för oss är det ett bra sätt att kunna gå vidare och fortsätta arbetet. Det täcker en del av mina arbetstimmar på jobbet som är intäktsbortfall och genom bidraget kan vi exempelvis också fortsätta att bekosta blodprover, säger Clovis Kastberg, tandhygienist på Tre Tandläkare i Varberg, som genomför studien tillsammans med Folktandvården i Varberg och Region Hallands FoU-enhet.

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidragstagare för 2019 är:

Namn                       Organisation                                  Projekt

Ulrika Möllerstedt Brahehälsan Löberöd Sjuksköterskan som länk till den svårt sjuka och palliativa patienten inom primärvård
Perjohan Lindfors Sollentuna Specialistklinik/
Gastromottagningen City
Yoga versus patientutbildning vid IBS - randomiserad studie
Sofia Olsson Brahehälsan Löberöd Kontinuerlig blodsockermätning som motivation för bättre metabol kontroll
Alberto Falk Delgado Proliva Operationscentrum Malignt melanom i Sverige - hur socioekonomisk position och kön är associerad till sjukdomsförekomst och långtidsutfall
Clovis Kastberg Tre Tandläkare Är förekomst av sublinguala varicer associerat med riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom samt för insjuknande i hjärt- kärl sjukdom?
George Homsi Tandvården Sergel Optimization of masticatory function in people with dental implants
Annsofi Johannsen Danakliniken Treatment of peri-implantitis with a diode laser (970nm)

Tillbaka

Blocks