Extern bild

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidrag 2020 tilldelas Caroline Ahlroth Pind och Kåre Tham

Publicerad:

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidrag 2020 har tilldelats två projekt inom hälso- och sjukvård – ett inom psykologi och ett inom astma. Tillsammans delar de två projekten på 100 000 kronor.

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidrag delas ut varje år och syftar till att stimulera vetenskapliga och verksamhetsutvecklande projekt som kan få betydelse för både vårdens och koncernens framtida verksamhet och utveckling.

- Praktikertjänst har delat ut forsknings- och utvecklingsbidrag i över 20 år och i flera fall har de bidragit till viktiga förändringar i både tandvården och hälso- och sjukvården, säger Anders Jonsson, tandläkare och ordförande i Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsnämnd.

I år tog nämnden emot fyra ansökningar, väsentligt färre än tidigare år. Minskningen tros bero dels på coronapandemin, dels på att dotterbolagskoncernen Proliva avyttrats. På grund färre ansökningar reviderades därför det avsatta beloppet från 500 000 kronor till 100 000 kronor.

- Jag vill rikta ett varmt tack till de personer som ansökt om bidrag i år och riktiga ett särskilt grattis till Kåre Tham och Caroline Ahlroth Pind, som nu tilldelas ekonomiska resurser för sina respektive projekt, säger Anders Jonsson.

Caroline Ahlroth Pind är ST-läkare i allmänmedicin vid Prima Familjeläkarmottagning i Västerås. Hennes forskningsprojekt ”Jämförelse av astmabehandling mellan åren 2005 och 2015” ska undersöka om astmabehandlingen har förändrats samt om den skiljer sig mellan olika patientgrupper och hur det i så fall förhåller sig till eventuell skillnad i sjukdomskontroll.

Förhoppningen med studien är att vården ska kunna göra mer medvetna val vid behandling av astmapatienter och därmed skapa förbättrad astmakontroll som ett resultat av behandlingen.

- Beskedet att jag fick pengar var väldigt roligt. Pengarna öppnar upp för att jag ska komma vidare i det här projektet, men också komma vidare till doktorandarbetet. Vill också passa på att tacka min handledare som uppmärksammade mig på att bidraget fanns, säger Caroline Ahlroth Pind, ST-läkare i allmänmedicin vid Prima Familjeläkarmottagning i Västerås.

Kåre Tham är specialist i klinisk psykologi vid barnmottagningen Stockholm Kids. Han driver forskningsprojektet ”Vad vill patienterna? Relationen mellan patienters målsättningar inför behandling och behandlingsutfall i ett naturalistiskt sampel från första linjens barn- och ungdomspsykiatri”.

Med projektet vill Kåre Tham öka kunskapen om behandlingsmål inom psykologin och undersöka hur de påverkar behandlingseffekten. I förlängningen finns också en förhoppning om att utveckla verktyg för att formulera effektivare behandlingsmål för barn och ungdomar.

- Att få det här bidraget känns väldigt bra och det kommer väl till pass när jag senare i vinter ska bearbeta data och skriva klart studien. Jag vill passa på att rikta ett varmt tack till Stockholm Kids som stöttat mig under projektet och alla åtta psykologkollegor som hjälpt mig att samla in välbehövliga data, säger Kåre Tham, psykolog på Stockholm Kids.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, e-post: erik.magni@ptj.se, tel: 0703-265098

Tillbaka

Blocks