Tillgänglighet för Praktikertjänst.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Men vi vet att det finns vissa problem med tillgänglighet. Här berättar vi om dem. Vi vill gärna veta om du hittar andra problem.

Hjälp oss och rapportera brister så att vi kan åtgärda dem. Mejla oss webmaster@ptj.se eller ring på nummer 010-128 00 00.

Innehåll som inte är tillgängligt

Allmänna problem

  • Länksyfte, Det finns länkar med otydlig beskrivning.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Kontrast för text är för låg på fler ställen.

Problem vid hjälpmedelsanvändning

  • Det förekommer innehållsbärande bilder som saknar textalternativ.
  • Det förekommer tomma rubriker och inkonsekvent rubrikstruktur.

Problem i formulär

  • Autoifyllande, förslag till ifyllande saknas för formulärfält.
  • Etiketter och instruktioner (Information om obligatoriska fält) Vissa formulär fält har otydlig markering kring om de är obligatoriska.

 

Berätta för oss om du har problem med webbplatsen

Vi vill hela tiden göra vår webbplats mer tillgänglig. Om du upptäcker nya problem, berätta det för oss. Hör också av dig om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig. Du kan du kontakta oss på följande sätt.

Vi svarar normalt inom två vardagar på mejl.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har granskat webbplatsen med hjälp av en oberoende aktör. Den senaste granskningen gjordes i november 2020, vilken reviderades under maj 2021.

Webbplatsen uppdateras löpande för att följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades den 2 juni 2021.

Tillgänglighetsredogörelse våra mottagningars webbplatser

Här kan du läsa om tillgänglighetsredogörelse för vår koncerngemensamma webbplattform för våra mottagningar.

Läs mer