Tillgänglighet för www.ptj.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra mottagningars webbplatser. Men vi vet att det finns vissa problem med tillgänglighet. Här berättar vi om dem. Vi vill gärna veta om du hittar andra problem.

Hjälp oss och rapportera brister så att vi kan åtgärda dem. Mejla oss webmaster@ptj.se eller ring på nummer 010-128 00 00.

Innehåll som inte är tillgängligt

Allmänna problem

 • Länksyfte, det finns länkar med otydlig beskrivning.
 • Det finns länkar till extern sida eller dokument som är otydligt märkta.

Problem vid användning med nedsattsyn

 • Kontrast för text är för låg på fler ställen.
 • Det förekommer text med mycket liten font.

Problem vid nedsatt hörsel

 • Textalternativ till förinspelat ljud saknas

Problem vid hjälpmedelsanvändning

 • Det förekommer innehållsbärande bilder som saknar textalternativ.
 • Det förekommer sidor där innehåll som artiklar och text ligger i tabeller.
 • Det förekommer tomma rubriker och inkonsekvent rubrikstruktur.
 • Webbplatsen använder sig av reCaptch, som inte ger några alternativ vid användning av uppläsningsverktyg.

Problem i formulär

 • Autoifyllande, förslag till ifyllande saknas för formulärfält.
 • Det förekommer formulärfält som saknar tydliga etiketter.
 • Ordningsföljden av formulärkontroller, etiketter samt märkning av obligatoriskt, är inte alltid konsekvent.


Berätta för oss om du har problem med webbplatsen

Vi vill hela tiden göra vår webbplats mer tillgänglig. Om du upptäcker nya problem, berätta det för oss. Hör också av dig om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig. Du kan du kontakta oss på följande sätt.

Vi svarar normalt inom två vardagar på mejl.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har granskat webbplatsen med hjälp av en oberoende aktör. Den senaste granskningen gjordes i november 2020.

Webbplatsen uppdateras löpande för att följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades den 9 november 2020.

Tillgänglighetsredogörelse Praktikertjänst.se

Här kan du läsa om vår tillgänglighetsredogörelse för vår koncerngemensamma webbplats.

Läs mer