en bild
Kategorier för sidan Hälsovård

Allt om RS-virus för barn

Många föräldrar till små barn oroar sig för RS-virus. Här ger BVC-sköterskan Anette Holmberg information om viruset och berättar hur du kan förhindra spridning och lindra symptom.

  • Text Amanda Hjelm
  • Foto Praktikertjänst

Respiratoriskt syncytievirus, mer känt som RS-virus, är ett vanligt förkylningsvirus som ger lindriga förkylningssymptom hos äldre barn och vuxna. Men RS-virus hos små barn kan ge allvarliga luftvägsinfektioner, som kan orsaka svullna slemhinnor, segt slem och vätska i lungorna. Något som gör att spädbarn på kort tid kan få svårt att andas.

De barn som är 0–6 månader blir svårast sjuka. Säsongen för RS är under vinterhalvåret eftersom vår miljö då gynnar virusens överlevnad. Smittan sprids dels genom direktkontakt med andra, men också i luften genom nysningar och hostningar. Bakterierna kan dessutom överleva flera timmar på exempelvis en bordsyta. Det är viktigt att vara observant på symptomen och söka vård i tid.

– Man ska ha respekt för RS men det finns ingen anledning att gå runt och vara orolig och rädd hela tiden. Föräldrar tillbringar nästintill all vaken tid tillsammans med sitt barn så de kommer märka om något inte står rätt till och uppsöka vård, säger Anette Holmberg. 

Mer om RS

Symptom
Det börjar som en vanlig förkylning med snuva, feber och hosta med segt slem. Symptomen kan förvärras och omfatta snabb andning, pipande väsande andning i bröstet, andningsuppehåll och försämrat allmäntillstånd.

Om barnet visar tecken på de förvärrade symtomen bör man söka vård.

Blocks

Förhindra och lindra RS

Så förhindrar du RS: Tvätta händerna ofta Undvik förkylda människor Försök undvika stora folkmassor, exempelvis köpcentrum Undvik rökiga miljöer Så lindrar du: Ge febernedsättande medel Koksaltlösning Högläge för att underlätta andningen Ge rikligt med vätska, som löser upp det sega slemmet