en bild
Kategorier för sidan Hälsovård

Har du rätt diagnos?

Forskningens framsteg under de senaste åren kan visa att du varit feldiagnostiserad under hela din livstid.

  • Text Amanda Hjelm
  • Foto Praktikertjänst

Under de senaste 7 till 8 åren har testmetoderna för att säkerställa allergier förbättrats markant. Något som gör att den som i tidig ålder blev diagnostiserad med en viss allergi kan tjäna på att ta ett nytt test. Detta för att många kan ha fått information om att de är mer allergiska än de egentligen är.

– När vi pratar om allergier skiljer vi på äkta allergier och korsallergier. När du har en äkta allergi har din kropp bildat antikroppar mot ett visst protein som finns i det du är allergisk mot. En korsallergi är något som du reagerar mot för att exempelvis en växt eller frukt innehåller proteinet du bildat antikroppar mot. Tillskillnad från en äkta allergi, som kan vara livshotande, ger en korsallergi inte samma allvarliga symtom, säger Victoria Strand.

Att vara allergisk kan ha en negativ effekt på en människas livskvalitet. Att hela tiden behöva vara medveten om vad man får i sig och bära på adrenalinsprutor är ett stressmoment i vardagen som många tvingas leva med. Detta stressmoment kan för en del, som blev diagnostiserade med sin allergi för länge sedan, vara helt onödigt.

­– Det är många som upplever sin allergi som ett socialt hinder för att de fick en diagnos när de var barn. De vågar inte riktigt äta på restaurang för att de oroar sig för att det ska finnas något i maten eller att någon som är där äter något de inte kan äta. Många vuxna kan idag gå runt och tro att de har en livshotande allergi utan att de har det, säger Victoria Strand.

Ofta när man pratar om korsallergier handlar det om att personen tror sig vara allergisk mot något som är en korsallergi till en pollenallergi. Uppskattningsvis är 50 procent av de som är allergiska mot björkpollen även lite extra känsliga mot vissa frukter och växter som innehåller samma protein. Victoria Strand anser att de experter som jobbar med allergier har en viktig uppgift; att hjälpa människor att skilja på äkta allergier och korsallergier så deras livskvalitet kan förbättras.

­– Det är många som inte vet att dessa prover existerar. Något som är synd för det kan betyda att den som är allergisk oroar sig i onödan. Vissa vuxna kan tro att de har en livsfarlig nötsallergi utan att så är fallet. Många känner sig väldigt befriade efter att vi kan förklara att det bara är en björkassocierad korsallergi, förklarar hon.

Om en person, genom ett allergitest, får veta att diagnosen varit felaktig går man alltid vidare. För en person som hela livet trott sig vara nötallergiker kan det handla om att testa att äta nötter.

­– Detta sker alltid under övervakning så personen känner att den är i en säker miljö. Efteråt känner sig ofta personen väldig lättnad. Kanske vågar man testa att äta andra nötter hemma själv utan att känna att det är obehagligt. Att känna att man inte behöver vara rädd längre ger väldigt mycket, säger Victoria Strand.