en bild
Kategorier för sidan Tandvård
Taggar för sidan laserbehandling behandling

Användning av laser hos tandläkaren

Ett ökande antal tandläkarmottagningar erbjuder i dag laser som ett naturligt understöd vid olika typer av behandlingar. Detta har flera fördelar för dig som patient.

  • Text Redaktionen
  • Foto Praktikertjänst

Sedan årtionden tillbaka fyller laserteknik vår vardag, dag som natt. DVD/CD spelare, datormusen, mätningar och registreringar liksom det mesta inom tillverkningsindustrin är idag helt beroende av laserteknik. Inom kirurgi och tandvård har laser använts sedan 60-talet. I dagens medicinska områden finns laser representerat inom samtliga specialiteter och är ett naturligt val när man vill uppnå största möjliga precision och säkerhet i behandlingarna. Med förutsägbara resultat, slipper oftast patienten de vanliga negativa komplikationerna vid eller efter ett ingrepp.


Hur fungerar laser?

Laserljuset framställs så att enbart en färg (våglängd) av förstärkt ljus lämnar instrumentet. Olika våglängder ger skilda egenskaper hos ljuset när det träffar den yta som skall behandlas. Utan att mediciner eller kemikalier behöver användas. 

Fördelar som laserunderstödd tandvård ger

Patienter kan förvänta sig flera fördelar av när det gäller laserunderstödd tandvård är, här är exempel på ett par:
– Mer komfortabla behandlingar. Laserbehandlingen kan ske utan att instrumentet är i kontakt med det behandlade området. Istället för att borra i tanden kan tandläkaren skonsamt, och utan vibrationer, ta bort allt det oönskade i tanden, till exempel karies. Kvar blir då det friska materialet utan att pulpan, nerven i tanden, far illa. När karies avlägsnas tas all laserenergi upp av vatten som sprayas på tanden. Med mycket korta mikroexplosioner avlägsnas den dåliga och vattenrika karies som finns och den friska delen av tanden kan sparas i stor utsträckning. Ingen värme bildas och patienten slipper borrens vibrationer. Tandläkaren kan även välja att med laser ta bort emalj som inte skall vara kvar.

– Så lite som möjligt tas bort av tandens eget friska material. Ofta används en så kallad mini-invasiv teknik som tar bort så lite som möjligt av tandens eget friska material. Därefter lagas tanden på bästa sätt med fyllning eller krona.

– Slipp svullnad och värk efter operation. Om en operation är nödvändig, så kan patienten i de flesta fall gå till jobbet direkt efter behandlingen. Detta beror på att svullnader och värk är ovanliga efter laserunderstödda operationer. Betydligt mindre mängd bedövningsmedel och värktabletter behövs. Även behovet av antibiotika minskar, vilket har stor betydelse för kampen mot bakteriers resistensutveckling. Som understöd vid operationer finns flera lämpliga lasertyper. Vill man slippa blödning så används en typ av laser som försluter blodkärl och är målet att försiktigt ta bort inflammerad mjukvävnad från frisk, så väljer tandläkaren en annan.

– Färre komplikationer utan bakterier. Bakteriekontrollen är mycket god när tandläkaren med laserunderstöd behandlar sjukdomstillstånd i tänder, tandkött eller käkben. De kvarlämnade friska cellerna i kroppen reagerar inte negativt på det laserljus som använts. Färre problem efter en behandling är en frukt av detta. Till exempel är ilningar ovanliga efter att laser gjort tanden helt ren.

– Botar infektioner som inte syns. Olika våglängder av laserljus har skilda egenskaper beroende på vad som skall behandlas. Tandläkaren kan välja en lasertyp som kan minska eller få bort knepiga infektioner, även om de ligger dolda för ögat. Det går i vissa fall att lysa igenom friska delar för att komma åt sjuka. Denna teknik används bl.a. i samband med rotfyllningar, inflammationer och när tandnerver är hyperkänsliga. Energin hos vissa våglängder av laserljus tas upp i färgade, pigmenterade celler. Detta utnyttjar man när mer sjukdomsskapande bakterier skall dödas. De flesta av dessa bakterier är nämligen pigmenterade. Laserljuset kan till exempel med en smal ljusledande fiber föras ned i en tand som ska rotfyllas. Ljuset når långt in i tandrotens väggar och dödar där aggressiva bakterier. Denna metod används också på patienter med tandlossningsproblem.

– Mildra eller stoppa blåsor och sår i munnen. Många virusorsakade sjukdomar som angriper munhålan kan mildras eller stoppas med hjälp av laser: t.ex. blåsor/sår orsakade av Herpesvirus. Behandlingen tar enbart någon minut och är helt smärtfri.

– Skonsammare tandstensborttagning. Tandhygienisten kan med fördel använda olika typer av laser för att underlätta tandstensborttagning. Inte minst möjligheten att mer skonsamt och med större kontroll över bakterierna rengöra i tandköttsfickor uppskattas av både patient och tandvårdspersonal.


Är laser en säker behandlingsmetod?

Ja, all behandling med laser inom tandvården kan utföras helt säker. Liksom övrig medicinsk behandling krävs utbildning och god kunskap inom området. Tandläkare och annan behandlande personal skall utbildas grundligt innan de erbjuder tandvård med laser. Patienter och personal förses med speciella skyddsglasögon, då vissa våglängder annars kan skada ögat vid en direkt belysning.

En annan trygghet är att det laserljus som används består av våglängder som vi dagligen omger oss med, det vill säga de återfinns i vanligt dagsljus. Skillnaden är att ljuset är flerfalt förstärkt och med stor precision kan säkra behandlingarna utföras med förutsägbart resultat.

Lasers framtid inom tandvården

Idag finns väl utprovade behandlingsmetoder där laserunderstöd kan tillföra den goda konventionella tandvården än större säkerhet och ett minskat behov av kemiska preparat som bedövning, smärtstillande, kortison och antibiotika. Nya behandlingsmetoder forskas fram kontinuerligt, tillsammans med en ökande kunskap om hur laserljusets speciella egenskaper påverkar olika sjukdomstillstånd.