en bild
Kategorier för sidan Tandvård

Så går en identifiering med hjälp av tänder till

  • Text Amanda Hjelm
  • Foto Praktikertjänst
  1. En rättsmedicinsk dödsfallsutredning startar. Det är polisens ansvar att en person blir identifierad och det sker inom ramen för en rättsmedicinsk obduktion.
  2. Rättsodontologen tittar på tänderna och munhålan på den avlidna personen precis som under en vanlig tandläkarundersökning. De tittar på bettet, antal tänder, lagningar, broar och proteser.
  3. Allt dokumenteras. Rättsodontologen tar röntgenbilder och fotografier av den avlidnes tänderna.
  4. Polisen letar efter jämförelsematerial som skickas till rättsodontologen. För att kunna fastställa en identitet måste det finnas tidigare dental information om den avlidna personen.
  5. När all information kommit på plats gör rättsodontologen en jämförelse av materialet som resulterar i en identifieringsrapport. Den överlämnas till polisen som tar ställning till om individen anses vara identifierad.
  6. Att identifiera personer genom tänder är en betydligt snabbare och mindre kostsam process än att identifiera med dna eller fingeravtryck även om det kan vara önskvärt att utföra identifering med två olika metoder. En identifiering kan gå så snabbt som på 10 minuter men kan också vara omöjlig.