Primärvård och vårdcentraler

De flesta patienter som besöker sjukvården i Sverige besöker först och främst en mottagning inom primärvården.

Primärvård och vårdcentraler

Primärvård på Praktikertjänst

En av primärvårdens viktigaste uppgifter är att säkerställa att patienten slipper uppsöka ett sjukhus. De flesta som besöker vår primärvård är patienter som inte kräver sjukhusens tekniska och medicinska resurser utan vårdcentralernas allmänmedicinska kunskap kan ta hand om medicinsk behandling, rehabilitering, omvårdnad och förebyggande arbete.

Läkaren på vårdcentralen ställer oftast den första diagnosen vid allvarligare åkommor. Patienten får remiss till specialistmottagning om vårdcentralen inte kan ge behandling eller diagnos.

Inom primärvården arbetar inte bara läkare och sjuksköterskor, utan också bland annat psykologer, barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och logopeder. Läkarna är utbildade i allmänmedicin och sjuksköterskorna har ofta en specialistutbildning till distriktssköterska.

Patienter med kroniska sjukdomar, exempelvis diabetes, går till vårdcentralen för regelbundna kontroller. 

Hitta din mottagning här

Vi gör svensk vård bättre

Allt sedan starten 1960 har fokus varit på att maximera vårdmedarbetarnas tid med patienter istället för i administration som kan skötas av centrala funktioner. Det innebär att den som är verksamhetsansvarig ansvarar för den dagliga driften på mottagningen. Administration, kvalitetssystem, stöd och rådgivning sköts i stor utsträckning från det gemensamma kontoret.

Relaterade artiklar

Ladda fler artiklar