Kategorier för sidan Karriär

Ett system som gör det lätt att göra rätt

Att driva en mottagning innebär att hantera en snårskog av regelverk, standarder och krav. Med Praktikertjänsts ledningssystem samlas allt du behöver ha koll på i en och samma plattform, allt för att det ska vara så enkelt som möjligt att göra rätt.

  • Text Redaktionen

AdobeStock_284680224.jpeg

På en modern klinik är det lätt att drunkna i administrativa göromål som inte sällan går ut över patientarbetet. Att ha ett processbaserat ledningssystem på plats är ett krav från Socialstyrelsen sedan 2011, så att man enklare ska kunna leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera. Exakt hur det ska se ut är upp till var och en att avgöra.

På Praktikertjänst insåg man för knappt fem år sedan att det dåvarande upplägget inte fungerade optimalt, sammanlagt arbetade man i 16 olika system. Istället ville man ha ett modernt ledningssystem som uppfyllde alla krav från regelverken och samtidigt var användarvänligt.

Marie Grunnesjö är kvalitetsstrateg på Praktikertjänst och projektledare för ”Ett ledningssystem”. Hon beskriver det som att man tidigare arbetade i stuprör, vilket gav upphov till tillfällen då fel begicks.

– Det gamla ledningssystemet var uppbyggt kring ämnesområden där de olika rutinerna låg ordnade, och tog inte hänsyn till processerna de skulle beskriva. I det nya systemet försöker vi bygga ”hängrännor” som utgår från processerna och de krav som ställs där. Ett patientmöte handlar om många ämnesområden till exempel patientsäkerhet, informationssäkerhet, arbetsmiljö och strålskydd. Då kräver lagen att alla rutiner som krävs är samlade i den aktiviteten. 

Trygghet med kalenderstöd

I dagens ledningssystem samlas alla de applikationer som en verksamhetsansvarig kan behöva på en och samma startsida. Ambitionen är att det stora flertalet av rutinerna är gemensamma inom hela Praktikertjänst, och varje verksamhet fyller därefter på med sina lokala rutiner.

En viktig del är kalenderfunktionen, där alla datum för de egenkontroller och andra aktiviteter som ska genomföras finns samlade. I kalendern finns stöd för varje aktivitet i form av checklista eller hänvisning till något system där aktiviteten ska göras. Och det är en hel del som man behöver ha koll på som verksamhetsansvarig – allt från uppföljning av signering av journaler, apoteksronder och brandronder till arbete med arbetsmiljö, säkerhetsgenomgångar och riskbedömningar för hot och våld.

Ledningssystemets uppbyggnad och struktur har skett i samråd med många verksamhetsansvariga inom Praktikertjänst.

– Vissa av de chefer vi pratat med sitter med post it-lappar på datorn, medan andra bara har ett dokument med en massa länkar. Nu har vi samordnat detta i ett stöd så att alla verksamhetschefer får möjlighet att frigöra tid, vilket underlätta livet betydligt för våra delägare i hela landet.

Blocks

Bli verksamhetsansvarig

Just nu har vi flera verksamheter som snart behöver en eller flera nya verksamhetschefer. Se vilken mottagning som kan passa dig.

Läs mer