en bild

Pressrum

I Praktikertjänsts pressrum på Mynewsdesk finns mer pressmaterial, exempelvis bilder och filmer. Där kan du också prenumerera på pressmeddelanden och nyheter från Praktikertjänst.

  • Debattreplik - ”Min vård Gävleborg är ett hot mot arbetsmiljön”

    Nyhet I Dagens Medicin den 6 mars svarar Region Gävleborg på våra synpunkter om Min vård Gävleborg. I repliken förklarar debattörerna att det är svårt att anamma nya arbetssätt och att sådana processer alltid möter motstånd. Som vanligt är allt användarnas fel.

  • Debattartikel - Valfriheten i primärvården gynnar både patienter och medarbetare

    Nyhet Praktikertjänst har bedrivit hälso- och sjukvård i Region Gävleborg i över 25 år och våra enheter har alltid legat högt i patientenkäter. Vi har nyligen tagit över en hälsocentral i Bollnäs med det självklara målet att verksamheten ska vara välfungerande och hållbar över tid.

  • Den 1 juni tar Praktikertjänst över Bollnäs Hälsocentral och Voxnadalens Hälsocentral

    Pressmeddelande Den 1 juni tar Praktikertjänst över driften av Aleris Hälsocentral Bollnäs och Aleris Hälsocentral Voxnadalen. Samtidigt byter verksamheterna namn till Praktikertjänst Bollnäs Hälsocentral och Praktikertjänst Voxnadalens Hälsocentral. Bytet av vårdgivare innebär ingen större skillnad för mottagningarnas cirka 20 000 listade patienter.