en bild

Pressrum

I Praktikertjänsts pressrum på Mynewsdesk finns mer pressmaterial, exempelvis bilder och filmer. Där kan du också prenumerera på pressmeddelanden och nyheter från Praktikertjänst.

 • Debattreplik - ”Min vård Gävleborg är ett hot mot arbetsmiljön”

  Nyhet I Dagens Medicin den 6 mars svarar Region Gävleborg på våra synpunkter om Min vård Gävleborg. I repliken förklarar debattörerna att det är svårt att anamma nya arbetssätt och att sådana processer alltid möter motstånd. Som vanligt är allt användarnas fel.

 • Debattartikel – ”Min vård Gävleborg lever inte upp till lovorden”

  Nyhet Praktikertjänsts chefsläkare Sara Banegas skriver tillsammans med de Gävleborgsbaserade distriktsläkarna Andreas Johansson, Alexander Wirdby och Mattias Perzon om den digitala vårdtjänsten Min vård Gävleborg och hur den försämrar kontinuiteten och försvårar arbetet kring hur de svårast sjuka verkligen ska prioriteras.

 • Praktikertjänsts svar på Vårdansvarskommitténs öppna konsultation

  Pressmeddelande Praktikertjänst vill ha en nationell regelbok för primärvården, en mer enhetlig struktur för vårdutbildning och bättre nationell styrning i digitaliseringsfrågor. Det framgår av Praktikertjänsts svar på Vårdansvarskommitténs öppna konsultation.

 • Praktikertjänsts remissvar på utredningen ”Effektiv och behovsbaserad digital vård”

  Nyhet Praktikertjänst har lämnat in remissvar på utredningen ”Effektiv och behovsbaserad digital vård” där utgångspunkten är att skapa ett sammanhållet primärvårdssystem med vårdcentralen i centrum. Praktikertjänst välkomnar flera av förslagen, men den övergripande bedömningen är att digitala kontaktvägar ska vara en naturlig del av primärvården och inte behandlas som ett separat flöde.

 • Nytt avsnitt av podden Vårdfrågan – utmaningarna med digitala vårdmöten

  Nyhet Digitala vårdbesök har sprängt miljardvallen och patienterna ansluter i strid ström. Samtidigt saknas fortfarande lösningar för ett hållbart ersättningssystem och verklig kontinuitet. I det senaste avsnittet av podden Vårdfrågan berättar Carl-Olof Veraeus om utmaningarna med digitala vårdbesök.

 • Mitt PTJ passerar en miljon digitala patientärenden

  Nyhet Praktikertjänsts digitala vårdtjänst Mitt PTJ har passerat en miljon patientärenden. Det tog tre år att uppnå milstolpen och antalet ärenden fortsätter att öka. ”Ett gott betyg på att patienter och profession på ett träffsäkert och effektivt sätt hittar varandra i den digitala miljön,” säger Carl-Olof Veraeus, chef för digital verksamhetsutveckling på Praktikertjänst.

Ladda fler