en bild

Pressrum

I Praktikertjänsts pressrum på Mynewsdesk finns mer pressmaterial, exempelvis bilder och filmer. Där kan du också prenumerera på pressmeddelanden och nyheter från Praktikertjänst.

 • Praktikertjänst i topp när patienter betygsätter vårdgivare i primärvården

  Pressmeddelande Praktikertjänst landar i toppen i när Sveriges kommuner och regioner mäter patientnöjdhet i primärvården. Hela 17 enheter i Praktikertjänsts regi kvalar in på topp 100 och Praktikertjänst överträffar rikssnittet i samtliga sju kategorier som mäts. Störst skillnad mellan Praktikertjänst och övriga vårdgivare återfinns i kategorin kontinuitet/koordinering.

 • Praktikertjänst får fortsatt höga betyg i Nationell patientenkät primärvård

  Pressmeddelande Praktikertjänst toppar återigen SKR:s årliga patientnöjdhetsmätning Nationell patientenkät primärvård. Hela 16 enheter i Praktikertjänsts regi kvalar in på topp 100 och Praktikertjänst överträffar rikssnittet i samtliga sju kategorier som mäts. Störst skillnad mellan Praktikertjänst och övriga vårdgivare återfinns i kategorierna helhetsintryck och kontinuitet/koordinering.

 • Praktikertjänsts chefstandläkare invald i styrelserna för NPO tandvård och Svensk samhällsodontologisk förening

  Nyhet Praktikertjänsts chefstandläkare Anders Jonsson har valts in i styrelserna för Nationellt programområde tandvård vid SKR och Svensk samhällsodontologisk förening, SSOF. ”Jag är väldigt hedrad över att bli en del av respektive styrelse och hoppas kunna bidra med nya perspektiv för att ytterligare förbättra tandvården och munhälsan,” säger Anders Jonsson.

 • SKR lyfter fram Kvarnholmens vårdcentral i rapport om kontinuitet i primärvården

  Nyhet SKR följer regionernas arbete mot en god och nära vård. I rapporten ”Kontinuitet och fasta kontakter i nära vård” lyfter organisationen fram Kvarnholmens vårdcentrals arbete med långsiktiga relationer och hög tillgänglighet. ”Jag känner igen de flesta av mina patienter och vet vilka besvär de har. Det gör vården bättre,” säger verksamhetschefen Magnus Scheele.

 • SKR lyfter fram Cederkliniken i ny rapport om nära vård och psykisk ohälsa

  Nyhet SKR följer löpande upp regionernas arbete mot en god och nära vård och i färska rapporten ”Nära vård för rätt stöd till psykisk hälsa” lyfter organisationen fram Cederklinikens arbete med Cedermodellen. Modellen har bland annat inneburit kortare köer och färre långtidssjukskrivningar.