Rapporter

Rapporter

Den dolda vårdskulden

I rapporten ”Den dolda vårdskulden – en rapport från vårdens vardag och verklighet” beskriver Praktikertjänst vårdskulden ur primärvårdens perspektiv och några av de utmaningar den står inför. Rapporten belyser flera av regionernas och primärvårdens utmaningar innan, under och efter pandemin.
Läs merom Den dolda vårdskulden

Hur styr regionerna?

I rapporten ”Hur styr regionerna – en kartläggning och analys av förfrågningsunderlag i primärvården” har Praktikertjänst granskat regionernas förfrågningsunderlag för vårdcentraler åren 2021 och 2022. Resultaten visar att det skett få förändringar trots ny lagstiftning som säger att primärvården ska vara navet i hälso- och sjukvården. Läs rapporten här.
Läs merom Hur styr regionerna?

Tandvårdsrapporten

I rapporten ”Hur mår egentligen den svenska tandvården?” granskar Praktikertjänst tandvården. I rapporten framgår att 64 procent av respondenterna upplever problem att rekrytera tandvårdspersonal och 62 procent svarar att väntetiderna försämrats under de senaste åren.
Läs merom Tandvårdsrapporten