Socialt ansvarstagande

Som Sveriges största koncern inom privat tandvård och hälso- och sjukvård spelar Praktikertjänst en bytande roll i det svenska samhället. För oss är det självklart att ta ansvar och vi gör det genom:

Ekonomiskt ansvar

Praktikertjänst tar ansvar för att bedriva en ekonomiskt sund och långsiktig verksamhet i samklang med den miljö vi verkar i. Vi accepterar inte åtgärder som snedvrider konkurrens och hindrar en sund ekonomisk utveckling.

Samhällsansvar

Praktikertjänst erbjuder god vård till dig som patient, i en verksamhet där våra medarbetare arbetar på ett tryggt och säkert sätt.

Vi accepterar inte någon form av diskriminering på grund av religion, etniskt ursprung, hudfärg, kön, fysisk förmåga, sexuell läggning eller annat som kan upplevas som särskiljande. Vi accepterar inte barnarbete. 

Praktikertjänst ger riktade stöd till Rädda Barnen, Operation Smile och andra organisationer som verkar i linje med vårt sociala ansvarstagande.

Miljöansvar

Praktikertjänsts målsättning är att följa rutiner och använda produkter som minskar skadlig påverkan på miljö och hälsa. Vi samverkar med leverantörer, kunder och beställare i arbetet för en hållbar utveckling. 

Praktikertjänst strävar efter att minska energi- och resursförbrukning, transporter, miljöbelastande produkter och avfall. Kemikalier och läkemedel hanteras säkert och utsläpp till luft och vatten minimeras.

Uppdaterad 29 januari, 2015