Årsredovisning 2022

Praktikertjänst finns för att vi tillsammans ska göra ett så bra jobb som möjligt - för patienterna, för oss som arbetar i vården och för samhället i stort. Våra mottagningar drivs av de som utför vården samtidigt som effektiv samverkan frigör tid för patientarbete. Vår goda arbetsmiljö gör oss också till förstahandsvalet för de som vill arbeta i vården. Så skapar vi långsiktigt hållbar vård.

Årsredovisning 2022

Året i korthet

Under 2022 har Praktikertjänst vuxit organiskt och genom förvärv samtidigt som över 100 nya delägare och verksamhetschefer börjat i bolaget. Dessutom får Praktikertjänst fortsatt höga betyg frånbåde patienter och medarbetare.
Ladda fler artiklar

Vår verksamhet

Digifysisk vård

Pandemin innebar ett paradigmskifte i patienternas efterfrågan på digitala vårdtjänster. Genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter skapar Praktikertjänst ett ännu starkare vårderbjudande där den digitala och fysiska vården samverkar, vilket adderar värde både för patienterna och för Praktikertjänst som vårdgivare.

Tandvård

Praktikertjänst är Sveriges största vårdgivare inom privat tandvård. Nästan var tredje tandvårdspatient i Sverige besöker någon av bolagets 520 mottagningar. Praktikertjänst erbjuder allt från allmän tandvård, implantat och kirurgi till estetisk tandvård och tandteknik.

Hälso- och sjukvård

Praktikertjänst är en av Sveriges största vårdgivare inom privat driven hälso- och sjukvård. Ungefär var femte patient som söker vård gör det på någon av bolagets mottagningar. I verksamheten ingår allt från primärvård till specialistvård inom de flesta specialistområden.
Ladda fler artiklar

Praktikertjänsts pris för bättre vård

Guldhjärtat är Praktikertjänsts eget pris för bättre vård och delas årligen ut i kategorierna kvalitet, ledarskap och innovation. Syftet är att lyfta fram förebilder och initiativ i tandvården och hälsooch sjukvården.

Läs mer

En verksamhet utan väntetider

Tydlighet och effektivitet. Det är bakgrunden till att Praktikertjänst Ortopedi Stockholm aldrig haft några väntetider. ”Vi vet vilka diagnoser vi kan handlägga och därför kommer rätt patienter till oss för operation,” säger Björn Waldebäck, specialist i ortopedi och verksamhetschef.
Ladda fler artiklar