en bild
Kategorier för sidan Karriär

Starta klinik – tänk på detta för att lyckas

Starta egen klinik är en dröm för många. Fördelarna är flera, men det finns en hel del att tänka på. Här har vi samlat information för dig som vill starta och driva klinik med ett offentligt avtal i botten.

Det här är en artikel för alla som vill starta och driva en verksamhet, oavsett inriktning. Vill du fördjupa dig i hur du kommer igång som läkare respektive tandläkare har vi skapat särskilda artiklar för detta:

Starta och driv verksamhet som läkare
Starta och driv verksamhet som tandläkare

Kom ihåg att du som driver en klinik genom Praktikertjänst får både praktisk hjälp och finansiering för att komma igång. Du blir även anställd, med all trygghet det innebär, och är samtidigt delägare i Praktikertjänst.

Se över regionens vårdval

Hos Praktikertjänst behöver du ha en legitimation inom vården och en önskan om att driva och utveckla en verksamhet. Men det är alltid bra att veta hur till exempel regionens vårdval ser ut. Det vill säga: vilken typ av offentligt finansierad vård som får drivas av privata aktörer, enligt regionens bestämmelser. Då vet du redan från början att det ens är möjligt att starta mottagningen.

Tillstånd och registrering

Olika verksamheter kräver olika typer av tillstånd. Praktikertjänst hjälper dig se över vilka du behöver, och om du uppfyller kraven. Om du inte bedriver verksamhet inom området sedan tidigare måste du även anmäla dig till vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Ta fram en affärsplan

Ett viktigt steg när du vill starta upp en mottagning är att ta fram en affärsplan. På Praktikertjänst hjälper vi dig med alla steg. Vi har experter på allt från affärsplaner till fastighetsavtal, marknadsföring och ekonomiska kalkyler.

Här är en kortfattad beskrivning av vad affärsplanen ska innehålla:

  • Affärsidé. Vad ska du erbjuda, vilka är patienter, och varför ska de komma till just dig?
  • Vårdutbud. Vad ska ni erbjuda patienterna?
  • Dina styrkor. Vad gör dig lämpad att driva en verksamhet?
  • Marknaden. Finns det behov av verksamheten på marknaden? 
  • Konkurrenter. Vilka är dina konkurrenter och vilka är deras styrkor och svagheter?
  • Lokaler och utrustning. Var ska kliniken ligga? Behöver lokalen anpassas, och i sådana fall hur? Vad behöver du för utrustning och förbrukningsmaterial?
  • Ekonomi och budget. Ta reda på hur regionens ersättningsmodell ser ut och gör en kalkyl med dina utgifter och inkomster för att se att ekonomin går ihop.
  • Tidsplan. När räknar du med att ha verksamheten igång?
  • SWOT-analys. Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot finns det? Hur kan de hanteras?

 

Andra viktiga saker att tänka på när du startar egen klinik

 

Administration

På en modern klinik är det lätt att drunkna i administration. Med Praktikertjänst får du stöd i frågor som rör allt från ekonomi, till personal, IT, administration, juridik och mycket annat.

IT-system

Du kommer att behöva en rad IT-system för att bedriva verksamheten, allt från ekonomi- till ledningssystem och journalsystem. Genom Praktikertjänst får du tillgång till alla IT-system du behöver.

Myndighetskrav

Det finns en djungel av myndighetskrav att förhålla dig till inom vården. Praktikertjänst hjälper dig att hålla koll på alla regelverk och processer, och leva upp till kraven.

Försäkringar

Rätt företagsförsäkringar är mycket viktigt. Med Praktikertjänst får du tillgång till det mest kompletta och konkurrenskraftiga försäkringsskyddet på vårdmarknaden, och en av marknadens bästa pensionslösningar.

Personal

Se över ditt personalbehov. Praktikertjänst hjälper dig lista vilka kompetenser som behöver finnas på kliniken och att göra en budget för personalkostnader.

Vidareutbildning

Inom vården är du aldrig fullärd, och därför måste du avsätta tid för vidareutbildning. Både för dig själv och personalen. Praktikertjänst erbjuder kurser inom alla tänkbara områden, till förmånliga priser.

Lär dig leda

Att behålla personal är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med en egen klinik. När du startar klinik inom Praktikertjänst utbildas du därför i ledarskap och affärsmannaskap. Dessutom får du löpande stöd i rollen som chef och ledare.