Vår rekryteringsprocess

I din roll på Praktikertjänst har du och mottagningen det stora bolagets trygghet i ryggen både när du ska starta en verksamhet och när du är igång.  Såhär ser vår process kring rekrytering ut.

1. Möte med affärsutvecklare

Genomgång av Praktikertjänsts koncept samt beskrivning av rekryteringsprocessens olika delar och gång.

2. Intervjuer

Förutom fortlöpande möten med affärsutvecklaren, så kommer du genomgå en bakgrundskontroll och ytterligare intervjuer för att vi ska få reda på dina styrkor och potentiella utvecklingsområden.

3. Affärsbedömning

I detta steg bedömer vi tillsammans din potentiella verksamhet och gör en kostnadskalkyl för den tänkta verksamheten. Dessa bedöms sedan internt på Praktikertjänst av olika enheter.

4. Avtalsprocess

Slutligen tecknar vi avtal om anställning och inventarier som reglerar respektive parts rättig-heter och skyldigheter.

5. Start och introduktion

Välkommen till Praktikertjänst!

Lyssna på Vårdfrågan

- I det här avsnittet pratar vi med läkaren och verksamhetschefen Sara Banegas på Ekerö vårdcentral utanför Stockholm, som bland annat skrivit en uppmärksammad debattartikel i Dagens nyheter. Det är ett spännande samtal om ledarskap i primärvården. Om att det går att behålla och rekrytera medarbetare genom individualiserade scheman och arbetsuppgifter. Det handlar också om vikten av fortbildning och att göra det man är bäst på – varken mer eller mindre och att medarbetare kan vara goda ambassadörer för verksamheten. Men också mycket mer! Är du chef eller ledare – eller vill påverka ledarskapet på din arbetsplats – är det här ett spännande avsnitt för dig.

Blocks

Vi gör svensk vård bättre

Allt sedan starten 1960 har fokus varit på att maximera vårdmedarbetarnas tid med patienter istället för i administration som kan skötas av centrala funktioner. Det innebär att den som är verksamhetsansvarig ansvarar för den dagliga driften på mottagningen. Administration, kvalitetssystem, stöd och rådgivning sköts i stor utsträckning från det gemensamma kontoret.

Vi tar vårt samhällsansvar

Våra verksamheter har på sina egna sätt olika bäring och påverkan på miljön och vår omvärld. För oss är det självklart att ta ansvar för att utveckla den svenska vården på ett sätt som främjar hälsa, miljö och hushåller med våra gemensamma resurser.

Fördelar med Praktikertjänst

Praktikertjänst drivs med en tro på entreprenörskap och individuell frihet att styra verksamheten. Vår verksamhetsmodell fokuserar på att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare att göra ett så bra jobb som möjligt för alla patienter.

Klicka här

Spontanansökan

Vill du styra över din tid? Hos oss får du mer frihet, större inflytande, ansvar och möjlighet att växa. Är du intresserad? Få kontakt med våra rekryterare redan idag.

Klicka här

Vi tar ansvar för medarbetarna

Våra medarbetare gör skillnad för patienterna varje dag. De är länken till god kvalitet och deras hälsa, kompetens och värderingsstödda engagemang har en central roll i införandet av nya metoder. Vi strävar efter ett ledarskap som leder till delaktighet  och möjligheter.