en bild

Specialistläkare i psykiatri

Praktikertjänst Psykiatri AB

Praktikertjänst Psykiatri bedriver och utvecklar psykiatrisk specialistvård i nära samverkan med närstående, brukarorganisationer, vårdgrannar och myndigheter. Vi arbetar förebyggande och uppsökande med hög tillgänglighet och ett brett behandlingsutbud anpassat till individens behov.

Praktikertjänst Psykiatri är ett dotterbolag inom Praktikertjänst som är Sveriges största privata koncern inom hälso- och sjukvård och tandvård. Affärsmodellen är unik med 1 900 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet. Omsättningen är cirka 10 miljarder kronor och antalet medarbetare cirka 9 270.

Information om arbetsplatsen

Avdelning 151 är en allmänpsykiatrisk vårdavdelning som har 16 vårdplatser. Alla patienter vårdas enligt HSL vilket innebär att ingen tvångsvård bedrivs. Avdelningen skattas högt i både patient- och medarbetarenkät. Avdelning 151 utgör tillsammans med avdelning 150 och mobila enheten verksamhetens akutsektion.

De vanligaste psykiatriska tillstånden hos heldygnsvårdade patienter är depression, suicidalitet, bipolära sjukdomstillstånd och personlighetssyndrom.

Vi samarbetar med CPF (Centrum För Psykiatriforskning) och är engagerade i förbättringsarbete med ett långsiktigt perspektiv. Vi identifierar förbättringsbehov i verksamhetens processer och förbättrar dessa. Under 2019 planerar vi att införa Självvald inläggning, även det i samarbete med CPF. Vi har ett nära samarbete mellan öppenvård och heldygnsvård. Med vår vårdkoordinator och mobila enhet arbetar vi för ett effektivt användande av våra sjukvårdsresurser genom en sömlös vård med stöd till slutenvårdsnära patienter. Under 2019 planerar vi för att utveckla en mellanvårdsenhet som skall möta upp patienter med komplexa tillstånd och särskilt vårdkrävande behov. Medarbetarna på vårdavdelningen har handledning av personal från verksamhetens DBT-team.

Adress:
Danderyds sjukhus hus 40 plan 5, Danderyd

Arbetsuppgifter

Sedvanliga arbetsuppgifter som specialistläkare på en allmänpsykiatrisk vårdavdelning med akutfall och patienter som behöver vård dygnet runt. Du ansvarar för psykiatrisk bedömning och behandling i nära samarbete med kollegor. Klinisk handledning av underläkare och ST-läkare ingår, beroende på erfarenhet och önskemål. Vi erbjuder även möjligheten att ingå i vår bakjourslinje på Danderyds sjukhus.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad läkare och specialist i psykiatri, gärna med erfarenhet av heldygnsvård.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och gärna delar med dig av din kunskap och erfarenhet. Du har ett prestigelöst, positivt och professionellt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Tillbaka till Lediga tjänster