en bild

PTP-psykolog/Leg. psykolog (vikariat) med KBT-inri

Från Karesuando i norr, till Ystad i söder, och med verksamheter i fler än 200 kommuner är vi hela Sveriges välfärd. En av fem vårdpatienter går till någon av våra mottagningar – och en av tre tandvårdspatienter väljer oss. Vår affärsidé är att skapa förutsättningar för att vi som arbetar inom vården ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt – och skapa högsta värde för patienten. Det är vi som utför vården som gemensamt äger Praktikertjänst. Vår unika affärsmodell har funnits i snart 60 år, och innebär att företagets 1900 aktieägare själva arbetar i verksamheterna som läkare, tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, fysioterapeuter, dietister, psykologer, psykoanalytiker/terapeuter, sjuksköterskor, barnmorskor och logopeder. Det gör oss till Sveriges största företag inom privat tandvård och hälso- och sjukvård. Koncernen omsätter cirka 10 miljarder kronor och har drygt 9 000 medarbetare. Inom koncernen ingår även femton dotterbolag, flera inom specialistvård.

Information om arbetsplatsen

Edsbergs vårdcentral är en mellanstor vårdcentral i Sollentuna kommun med ca 13 500 listade patienter. Vårdcentralen är på gångavstånd till vackra Edsviken och nås enkelt med buss från Häggvik station, Sollentuna station eller Mörby centrum. Vi är omkring 40 personer som jobbar här som specialistläkare, utbildningsläkare, distrikt- och mottagningssköterskor, läkarsekreterare, receptionister, vaktmästare, psykolog och samtalsterapeut. Vid sidan av husläkarmottagningen finns det hemsjukvård, BVC, familjecentral, diabetesmottagning, fotvård, astma/KOL-mottagning, äldremottagning och provtagningscentral. Vi är en del av Praktikertjänst och har avtal med Stockholm läns landsting.

Adress:
Edsbergs Torg 1, Sollentuna

Arbetsuppgifter

På grund av föräldraledighet och pensionsavgång söker vi nu en PTP-psykolog alternativt en vikarierande legitimerad psykolog med KBT-inriktning som vill vara med och utveckla den psykosociala verksamheten för att bedriva första linjens psykiatri för vuxna. Du har ett starkt intresse för evidensbaserad behandling, samarbetar väl med andra och är också van vid att arbeta självständigt. Du tycker det är viktigt med den sociala arbetsmiljön och att ha roligt på jobbet. I ditt kliniska arbete kommer du att möta ett brett spektrum av olika patienter och arbetsuppgifter, såsom kvalificerade bedömningar, KBT-behandlingar individuellt eller i grupp samt att remittera till andra verksamheter som kan erbjuda bättre stöd eller behandlingar. Hos oss har du möjlighet att bedriva ett strukturerat bedömnings- och behandlingsarbete som innehåller både uppföljning och utvärdering.
Det psykosociala teamet tar hand om vuxna och barn/unga med psykisk ohälsa och består idag av två legitimerad psykolog med KBT-inriktning (heltid/deltid) och en KBT-/musikterapeut (deltid). I första linjens uppdrag ingår behandling av mild till måttlig psykisk ohälsa, en noggrann bedömning samt arbete utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet där förstahandsvalet är psykologisk behandling utifrån kognitiv beteendeterapi och Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Det psykosociala teamet är ännu under uppbyggnad och du kommer därför att ha stora möjligheter att påverka din arbetsdag och utveckla våra arbetssätt. Vi deltar i ett nätverk med andra psykosociala verksamheter i Sollentuna, så som öppenvårdspsykiatrin, vårdcentraler och ungdomsmottagningen.

Kvalifikationer

PTP-psykolog/Leg Psykolog.

Personliga egenskaper

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.

Tillbaka till Lediga tjänster