en bild

Informationssäkerhetschef

Information om arbetsplatsen

Arbetsplatsen är belägen i ljusa, nyrenoverade lokaler centralt i Stockholm. Här arbetar drygt 300 personer med alltifrån IT, ekonomi och support till kommunikation.

Adress:
Adolf Fredriks Kyrkogata 9, Stockholm

Arbetsuppgifter

Som Informationssäkerhetschef ska du utveckla och förbättra koncernens strategiska och operativa förmåga att stödja och styra området informationssäkerhet. Du kommer in i ett skede där vi lanserar ett nytt ledningssystem där du också har stor möjlighet att forma och påverka dess utformning.
I rollen ingår bland annat att:

• Utveckla och utforma styrande- och stödjande dokument i ledningssystemet
• Informera och utbilda medarbetare
• Hantera informationssäkerhetsincidenter
• Planera och genomföra revisioner och på så sätt bidra till en lärande organisation
• Bidra till att bygga en säkerhetskultur, där informationssäkerhet är en naturlig del av kärnverksamheten

Du rapporterar till Koncernsäkerhetschefen och ingår i avdelningen Koncernsäkerhet, vars uppdrag är att skydda koncernens tillgångar; information, medarbetare, varumärke, fastigheter och lös egendom.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant akademisk examen eller motsvarande erfarenhet som av arbetsgivare bedöms likvärdig och har:

• minst fem (5) års arbetslivserfarenhet av arbete med informationssäkerhet
• arbetat med informationssäkerhetsstyrning
• arbetat med hot- och riskhantering, kvantifiering av risken och på ett begripligt sätt kommunicerat informationssäkerhetsriskerna till verksamhetsledningen
• erfarenhet av planering och ledning av projekt
• utvecklat, implementerat och följt upp processer för informationssäkerhet
• förståelse och förmåga att kontinuerligt följa trender inom informationssäkerhet och teknologi, samt kommunicera de internt i organisationen
• kunskap och erfarenhet av de vanligaste standarderna och ramverken för informationssäkerhet, som t.ex. ISO/IEC 27001, NIST och GDPR
• erfarenhet av att se till att lagar och tillämpliga bestämmelser för informations- och cybersäkerhet efterlevs
• erfarenhet av att definierat och implementerat utbildningsprogram för att öka medvetandenivån inom informationssäkerhet
• erfarenhet av att bedriva/beställa periodiska säkerhetsrevisioner och har etablerat en proaktiv, kontinuerlig penetrations- och sårbarhetstestning

Personliga egenskaper

För att lyckas i rollen krävs att du är lösningsorienterad, initiativtagande, analytisk och vi värdesätter:

• en god förmåga och vana att uttrycka dig väl i tal och skrift
• en god kommunikations och samarbetsförmåga
• att du har ett coachande förhållningssätt
• att du har förmåga att omsätta regelverk och krav till enkla instruktioner

Tillbaka till Lediga tjänster