en bild

Ökad tillgänglighet när Väsby Rehab startade med Mitt PTJ

För Väsby Rehab har Mitt PTJ skapat ökad tillgänglighet, förbättrad effektivitet och vässat patientarbete. Nästa steg är att starta online-skolor för att hjälpa patienter som har svårt att ta sig till mottagningen.

Väsby Rehab i Upplands Väsby utanför Stockholm startade med Mitt PTJ våren 2021, framför allt för att kunna erbjuda videobesök under pandemin. Efter ett knappt år med plattformen som pilotprojekt gjordes en omstart. Sofia Vad-Schütt Lindström på Väsby Rehab fick uppdraget att öka användningen och se över hur hela plattformens funktionalitet kunde nyttjas.

– Sofia var tidigt involverad i arbetet, och omstarten innebar bland annat utbildningsinsatser och en översyn av våra arbetsprocesser, och det gav ett bra resultat. Jämför vi 2021 med 2022 ser vi att antalet hanterade ärenden i Mitt PTJ har ökat med över 300 procent, säger Ann-Charlotte Dahlberg, fysioterapeut och verksamhetsansvarig på Väsby Rehab.

Förenklingar ger mer tid för vård Annika Kedvall, även hon fysioterapeut och verksamhetsansvarig på Väsby Rehab, berättar att Mitt PTJ inneburit en påtaglig förenkling i samarbetet med patienterna, som nu kan nå mottagningen när de själva har tid och möjlighet.

– Patienterna initierar en kontakt när det passar dem och vi svarar så snart vi kan, oftast inom 90 minuter. Den höga tillgängligheten uppskattas och vi har idag fler nöjda patienter än tidigare, förklara Annika Kedvall, och fortsätter:

– En ytterligare positiv aspekt som sparar tid är att patientutskicken fungerar som underlag vid både besök och journalföring.

Hög tillgänghet ger fler besök
Den förbättrade tillgängligheten har inneburit bättre och tätare kontakt med patienterna. Statistik från Väsby Rehab visar exempelvis att cirka 30 procent av de ärenden som kommer in i plattformen följs av ett fysiskt mottagningsbesök.

– Nästan hälften av alla ärenden i Mitt PTJ har administrativ karaktär, men eftersom vi svarar snabbt och är tillgängliga så har verktyget inneburit att vi dels haft färre uteblivna besök, dels haft möjlighet att boka in många patienter på ett fysiskt besök, säger Ann-Charlotte Dahlberg.

Nästa steg
Nu ska arbetet med Mitt PTJ vidareutvecklas med träningsskolor som patienterna kan göra på hemmaplan istället för på mottagningen.

– Nästa steg är att starta onlineskolor och vi planerar exempelvis för en artrosskola och en viktminskningsskola. Genom skolorna hoppas vi nå patienter som har svårt att ta sig till mottagningen eller kanske inte har möjlighet att besöka oss dagtid, säger Annika Kedvall, och avslutar:

– Vi fortsätter att vässa tillgängligheten och ökar utbudet av god vård med hög kvalitet.