"Tillsammans tar vi långsiktigt ansvar för den svenska vården"

Den svenska vården är i stort behov av ökad långsiktighet. Genom ökad långsiktighet skapas bättre kontinuitet, arbetsmiljö och patientsäkerhet. Det gynnar patienter, medarbetare och samhälle. Med Praktikertjänsts unika ägarmodell har vi stora möjligheter att bidra.

I hälso- och sjukvården tenderar förutsättningarna att förändras vart fjärde år i samband med region- och riksdagsvalen. Men i praktiken förändras förutsättningarna varje år i takt med att regionerna justerar vårdavtalen.

I tandvården är villkoren mer långsiktiga, även om delar av systemet förändras förhållandevis ofta. Jag tror att bristen på långsiktiga förutsättningar är ett av vårdens största problem. Bristen på långsiktighet blir rent av skadlig och innebär stora utmaningar för såväl patienter och vårdgivare som för samhället i stort. En ökad långsiktighet skulle exempelvis skapa bättre möjligheter att rekrytera medarbetare. Fler medarbetare innebär i sin tur ökad kontinuitet, bättre arbetsmiljö, högre patientsäkerhet och en mer jämlik vård.

Långsiktigt engagemang skapar trygghet
Praktikertjänst har funnits i mer än 60 år. Vi är inte toppstyrda och drivs inte av kortsiktig ekonomisk styrning. Vi tror på ett långsiktigt hållbart företagande där både patienter och medarbetare trivs och vill stanna kvar länge. Gärna över generationer, något det finns flera exempel på.

Sedan början av 1960-talet har Praktikertjänst varit en möjliggörare för vårdföretagande och erbjudit en stabil infrastruktur för entreprenörskap med fokus på delaktighet och samverkan.

Praktikertjänst har byggts upp med gemensamt engagemang. En gemensam passion för att erbjuda patienter den bästa vården, och det i en miljö som uppmuntrar medbestämmande, lokala initiativ och korta beslutsvägar.

I en tid när vårdens kanske viktigaste utmaning är rekrytering och kompetensförsörjning är vår ägarmodell viktigare än någonsin. För år efter år ser vi att den ligger till grund för Sveriges mest nöjda patienter och medarbetare.

En del av lösningen
Samtidigt är det viktigt att känna stolthet över sin arbetsgivare och vara en del av något större. En del av samhällsutvecklingen. En lösning på de utmaningar som vården står inför. Och Praktikertjänst bidrar till en långsiktigt god samhällsutveckling och vi är med och tar ansvar för utvecklingen i tandvården och hälso- och sjukvården.

Styrelsen har ytterligare tydliggjort den riktningen i strategin ”Praktikertjänst 2025”. Under kommande år ska vi tillsammans målmedvetet arbeta för att genomföra strategin och dess tio fokusområden. Vi ska tillsammans arbeta för att öka tillväxten genom att rekrytera fler praktiker samtidigt som vi moderniserar ägarmodellen.

Vi ska tillsammans fortsätta förbättra de kliniska resultaten och utveckla den digifysiska vården genom att bland annat fokusera på patientsäkerhet och vårdkvalitet.

Tillsammans gör vi skillnad i praktiken
Vi ska tillsammans vara ett Praktikertjänst. Ett Praktikertjänst förankrat i hållbarhet där delägare och medarbetare är både synliga och starka ambassadörer. En gemensam värdegrund och ett välkänt varumärke är centralt för att vara det mest attraktiva alternativet när vi rekryterar nya medarbetare eller förvärvar nya verksamheter.

Jag är övertygad om att det är vi praktiker, alla vi som arbetar i Praktikertjänst, som har möjlighet att skapa riktig förändring i tandvården och hälso- och sjukvården. Tillsammans tar vi långsiktigt ansvar för att erbjuda en jämlik och hållbar vård. Över hela Sverige.

Urban Englund

Urban Englund, tandläkare och styrelseordförande Stockholm, mars 2023