Forskning och utveckling

Praktikertjänsts FoU-bidrag har som syfte att stimulera forsknings- och utvecklingsarbete som kan få betydelse för bolagets verksamhet och för tandvården och hälso- och sjukvården i stort.

Det finns flera aktiva forsknings- och utvecklingsprojekt inom Praktikertjänst och många av företagets medarbetare forskar. Alla anställda i Praktikertjänst har möjlighet att söka och få Forsknings- och utvecklingsbidrag (FoU-bidrag). 2015 är anslaget 500 000 kronor.

En av dem som tilldelades bidraget 2014 är Lena Lönnberg, som forskar om utfallet av en livsstilsmottagning på vårdcentral. 

FoU-nämnden tillämpar de kriterier som gäller när andra forskningsanslag fördelas, till exempel vid fakulteterna och Medicinska forskningsrådet. Hänsyn tas dock till den betydelse som projekten kan ha för Praktikertjänsts kliniska, praktiska och administrativa verksamhet. Nämndens beslut kan inte överklagas. 

FoU-nämnden tillsätts av Praktikertjänst AB:s styrelse. Den har till uppgift att fördela forsknings- och utvecklingsstöden.