Extern bild

Praktikertjänst vässar kvalitetsarbetet – rekryterar interna kvalitetskonsulter

Publicerad:

Som en del av Praktikertjänsts kvalitetsstrategi har den nya funktionen intern kvalitetskonsult inrättats. De 14 kvalitetskonsulterna är kliniskt verksamma vårdutövare i Praktikertjänst och ska ge koncernens verksamheter handfasta råd och stöd i kvalitetsfrågor. Gunilla Brattström-Cronqvist, tandläkare från Lund, och Ola Berg, sjuksköterska från Luleå, ser en tydlig nytta med sina nya roller.

Praktikertjänsts kvalitetsstrategi – som bland annat arbetats fram med hjälp av 30 kliniker inom koncernen – innebär en ny revisionsmodell för kvalitet, och en del i modellen är att alla Praktikertjänsts över 1500 mottagningar ska få ett revisionsbesök av en kollega.

– De interna kvalitetskonsulterna är ett viktigt steg i vårt kvalitetsarbete. Kraven som ställs från myndigheter, landsting, patienter och medarbetare har blivit tuffare och kommer fortsätta öka. Därför behöver vi identifiera förbättringsområden, åtgärda och sprida kunskap och stödja det löpande förbättringsarbetet, säger Göran Modin, kvalitetschef och affärsområdeschef Hälso- och sjukvård på Praktikertjänst.

Den nya revisionsmodellen skapar ett tydligt mervärde för Praktikertjänsts mottagningar och bidrar till att det ska vara lätt att göra rätt.

– Vi startar nu en spännande förändringsresa och med oss från start har vi 14 erfarna kliniker från hela Sverige som genomgått ett teoretiskt utbildningsprogram inom kvalitet. Nu ska de inom kort åka ut på praktik hos ett antal verksamheter, säger Ann-Christine Bolle, biträdande kvalitetschef på Praktikertjänst.

Kvalitetsrevisionerna kommer att fokusera på fem olika kvalitetsområden – patientsäkerhet, strålsäkerhet, arbetsmiljö, miljö och säkerhet.

– Jag ser det som en absolut nödvändighet att vi höjer ribban för vårt interna kvalitetsarbete. De saker vi gör ska vi göra rätt och vi ska följa de lagar och förordningar som styr vår verksamhet. Det gynnar vårt företag och i slutändan våra trogna patienter, säger Ola Berg, sjuksköterska och verksamhetschef på vårdcentralen NorraHamn i Luleå, samt intern kvalitetskonsult.

Kvalitetskonsulterna ska bidra till att alla verksamheter känner stöd i kvalitetsarbetet samt identifiera goda exempel och förbättringsområden, sprida kunskap inom kvalitetsområdet och möjliggöra för alla Praktikertjänsts medarbetare att arbeta med ständiga förbättringar.

– Jag har jobbat som tandläkare i 30 år och har mycket kunskap, både klinisk och affärsmässig. Kvalitet är helt centralt och alla på praktiken måste känna till vilka lagar och regler som finns. Det är en tydlig nytta med det och höjer ribban på mottagningen, säger Gunilla Brattström-Cronqvist, tandläkare på Tandläkarna Cronqvist & Schwantes i Lund som rekryterats som intern kvalitetskonsult, och fortsätter:

– Det här kommer att bli spännande och utmanande eftersom jag gillar att lära mig nya saker och förmedla kunskap. Jag kommer att lära mig massvis. Och det nästan bästa av allt är att åka ut och träffa kollegor. Ingenting som är så matnyttigt som att besöka kollegor.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-26 50 98, e-post: erik.magni@ptj.se

Tillbaka

Blocks