Extern bild

Pilotprojekt inom hjärtdiagnostik gav ökat patientengagemang på Ekerö vårdcentral

Publicerad:

Ekerö vårdcentral har tillsammans med medicinteknikbolaget Coala Life drivit ett pilotprojekt inom mobil hjärtdiagnostik. Resultaten visar ett ökat engagemang och ökad trygghet bland både patienter och medarbetare.

Pilotprojektet startade i december förra året och avslutades i mars i år, och har gått ut på att 30 patienter med en medelålder på 63 år använt Coala Heart Monitor Pro, en mobil enhet som används för att mäta EKG och följa hjärtmönster. Resultaten från projektet slår fast att patienterna dels uppskattar ny teknik, dels känner trygghet i att kunna ta ett EKG närhelst de känner symtom.

- Vi har sett att försöket bidragit till högre delaktighet och engagemang bland både patienter och medarbetare. Det är ett pedagogiskt och användarvänligt sätt att mäta rubbningar i hjärtrytmen, och det kan leda till att vi tidigare har möjlighet att upptäcka besvären, säger Sara Banegas, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef vid Ekerö vårdcentral, och fortsätter:

- Pilotprojektet har också inneburit att vi kunnat utreda mer själva och remitteringen till specialist minskade med 37 procent, vilket lett till vissa kostnadsbesparingar för verksamheten.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Sara Banegas, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef vid Ekerö vårdcentral, e-post: sara.banegas@ptj.se

Om Coala Life

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat en portfölj av patenterade produkter och tjänster för digital distansövervakning och screening av hjärtat.

Coala Heart Monitor Pro är en prisbelönt medicinteknisk produkt som möjliggör kostnadseffektiva, enkla och digitala arytmiutredningar på distans. En digital lösning med fokus på patientengagemang och möjlighet att följa sitt hjärta varsomhelst, närsomhelst. Coala Pro lyssnar, mäter och analyserar, med mål att många hjärtsjukdomar kan upptäckas och behandlas i tid.

Tillbaka

Blocks