Extern bild

Norrskenets hälsocentral utbildade i första hjälpen till psykisk hälsa

Publicerad:

Få känner till hur de ska agera när de möter en person med depression eller ångest. På Norrskenets hälsocentral har man därför utbildat instruktörer i den nya kursen Första hjälpen till psykisk hälsa.

Kursen Mental Health First Aid, MHFA, kommer från Australien och har spridits över världen i takt med att den psykiska ohälsan ökat.

– Kursen är utformad likt den traditionella hjärt-lungräddningen, och handlar om hur man ska agera i en krissituation. Man får lära sig mycket om psykisk ohälsa och får verktyg för att kunna se skillnad på olika situationer, säger Maria Hurri Nilsson, distriktssköterska vid Norrskenets hälsocentral i Karesuando som gått en veckolång kurs på Karolinska sjukhuset i Stockholm och kan kalla sig instruktör inom MFHA.

Situationerna kan ha sin grund i allt från ångest, panikattacker och depression till psykos, schizofreni eller bipolaritet samt hur man påverkas av olika substanser. Genom en handlingsplan lär sig deltagarna när och hur de ska agera och ingripa för att hjälpa en person som mår dåligt eller är självmordsbenägen.

Tanken är att kursen ska ge ringar på vattnet och att instruktörerna ska sprida kunskapen vidare i sina verksamheter. Maria Hurri Nilsson har redan utbildat alla på sin hälsocentral i att bli första hjälpare.

– Det finns otroligt mycket bra i den här kursen som alla skulle behöva känna till. Hos oss kände såväl läkare som receptionister att informationen var värdefull, säger Maria Hurri Nilsson.

En viktig aspekt i MHFA är att läsa av om en vän eller medarbetare uppvisar depressiva eller suicidala tendenser.

– Det kan vara en kollega som börjar dra sig tillbaka och beter sig annorlunda. Det är viktigt att ta sin oro på allvar, men man kan inte kan lösa allting själv. Då är det bättre att engagera fler, förklarar Maria Hurri Nilsson, och avslutar:

– Det finns fördomar och stigma kring psykisk ohälsa när vi i själva verket borde öppna upp och sprida kunskapen till alla. Önskan framöver är att vi kan ha en instruktör som åker runt och ger kursen för vårdcentraler, äldreboenden, föreningar, fritidsledare och församlingar – alla som jobbar med människor. Man behöver heller ingen vårdutbildning i grunden, utan alla kan tillägna sig informationen.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-265098, e-post: erik.magni@ptj.se

Om Mental Health First Aid

MHFA finns i tre olika utföranden – hjälp till ungdomar, vuxna och äldre människor – och metoden syftar till att hantera psykossjukdomar och substanssyndrom samtidigt som depression och ångest är de vanligaste besvären. Åtgärdstrappan, BLEUS, innebär att Bedöma, Lyssna, Erbjuda stöd, Uppmuntra att söka hjälp och Stötta.

Projektet har initierats av Region Norrbotten och finansieras av flera regioner samt av regeringen och Praktikertjänst, som äger Norrskenets hälsocentral.

Tillbaka

Blocks