Extern bild

Cityakuten stänger astma- och allergimottagning

Publicerad:

Cityakuten i Stockholm har beslutat att avveckla astma- och allergimottagningen och verksamheten stänger den 31 mars 2019. Bakgrunden är problem att få mottagningen att gå runt ekonomiskt och från den 1 april 2019 hänvisas patienter till vårdcentral eller annan astma- och allergimottagning.

Det var 2013 som vårdval specialiserad allergologi infördes i Stockholm och syftet var att öka tillgängligheten för patienterna och samtidigt avlasta sjukhusklinikerna.

- Allergi är ett vanligt besvär i Stockholm och drabbar omkring 400 000 av länets invånare varje år samtidigt som cirka 10 procent av befolkningen har astma. Specialistmottagningar utanför sjukhuskliniker tar idag hand om merparten av de patienter som behöver specialistvård, säger Marie Öberg Lindevall, vd på Cityakuten.

Nu avvecklas alltså en av vårdvalsmottagningarna inom specialiserad allergologi. Och bakgrunden är svårigheter för verksamheten att gå runt ekonomiskt samtidigt som rekryteringen av framtida specialister är tuff, eftersom få läkare väljer att specialisera sig inom allergologi.

- När vårdvalet infördes var avsikten att ersättningarna skulle revideras efter fem år. Samtidigt var ersättningarna inte indexreglerade, vilket i praktiken inneburit sänkta ersättningar under de här fem åren. Det har bland annat inneburit att vi inte haft tillräckliga resurser att investera i utveckling och utbildning, säger Marie Öberg Lindevall.

Enligt en revision av vårdval specialiserad allergologi i november 2018 så höjs ersättningarna med 5 procent.

- Det är en viktig höjning, men samtidigt kommer det för sent och är även för lågt. För att gå runt och ha tillräckliga medel för att rekrytera och utbilda behöver vi en större anslagsökning, säger Marie Öberg Lindevall, och avslutar:

- Avsikten med vårdvalet var att öka tillgängligheten, men det har under perioden inte etablerats några nya mottagningar, och det beror sannolikt på ersättningsnivåerna. Jag beklagar verkligen att vi beslutat att avveckla mottagningen och ytterst drabbar det alla patienter i länet som nu riskerar ännu längre väntetid för vård och handläggning.

Övriga verksamheter på Cityakuten påverkas inte av beslutet.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-265098, e-post: erik.magni@ptj.se

Tillbaka

Blocks