Vanliga frågor

Det är många som har frågor om hälsa. Här hittar du alla frågor som våra experter har besvarat men också ren praktisk information kring ditt vårdbesök.

Behöver jag ta influensavaccin i vinter?

Frågeställare: Kvinna 67 år

Fråga: 

Hur vet jag om jag ska ta influensavaccin i vinter? För vilka personer är det lämpligt och vilka kan låta bli?

Svar: 

Hej, 

Alla som tillhör en medicinsk riskgrupp rekommenderas att vaccinera sig mot influensa. Det gäller både vuxna och barn. Till riskgrupperna räknas du om något av följande stämmer in:
• Du är 65 år eller äldre.
• Du är gravid.
• Du har en hjärtsjukdom.
• Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
• Du har diabetes typ 1 eller 2.
• Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
• Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
• Du är mycket kraftigt överviktig.
• Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
• Du har flerfunktionshinder.

Tillhör du någon av dessa riskgrupper kan du få vaccinationen gratis under landstingets influensakampanj. I till exempel Stockholm läns landsting pågår den från 6 november till 28 februari 2019.

De som inte tillhör en riskgrupp behöver inte vaccinera sig. Risken för följdsjukdomar är mycket lägre för unga och medelålders personer som inte tillhör en riskgrupp. Om du ändå vill vaccinera dig betalar du själv för det.

 

Vänliga hälsningar

Carl Granert, infektionsläkare på CityAkuten i Stockholm