Synpunkter och klagomål

Du kan också vända dig till Patientnämnden (PaN) i den region där du fått vård. Dit kan du vända dig med frågor, synpunkter eller klagomål som rör landstingsfinansierad vård inom hälso- och sjukvård eller tandvård. Mer information om Patientnämnden

Från 1 januari 2018 har Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) endast skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. IVO ska också utreda händelser där patientens självbestämmande och integritet allvarligt och negativt har påverkats eller händelser där sekretessen inte har följts. Mer information om IVO.

Om du anser dig berättigad till ekonomisk ersättning pga. en vårdskada kan du:

  • inom Tandvård vända dig till Praktikertjänst AB.
    Telefonnummer: 010-128 36 00
    Telefontider: tisdag – torsdag mellan kl. 9-11 samt kl. 12-14.
    Mejladress: synpunkter@ptj.se

  • inom Hälso-Sjukvård vända dig till Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) www.lof.se

Uppdaterad 4 oktober, 2018