en bild
Kategorier för sidan Karriär

ST-tjänster: att söka jobb som ST-läkare

ST-tjänster är avgörande för att få en bra utbildning och då är det viktigt att hamna på rätt arbetsplats. Många arbetsgivare engagerar sig men det finns också de som inte avsätter tillräckligt med tid för fortbildning och handledning. Här har vi samlat de viktigaste sakerna du bör tänka på i valet av ST-tjänst.

SPUR-rapport för ST-läkare

Enligt Socialstyrelsen ska en extern aktör granska och utvärdera alla verksamheter som har ST-läkare för att se till att utbildningen håller god kvalitet. Den största granskningen heter SPUR. Börja därför med att se om det finns en SPUR-rapport om arbetsgivaren.

Men alla kliniker använder sig inte av SPUR, och då får du ställa fler frågor själv. Använd gärna en befintlig SPUR-rapport som inspiration.

Frågor att ställa till arbetsgivaren när du söker ST-tjänst

Hur ser ni till att ST-läkare får en bra utbildning?
Arbetsgivaren bör kunna ge en utförlig beskrivning av processen för att handleda ST-läkare. Finns det en plan för hur du kommer att tas om hand, och har det avsatts tid för handledning? Om du inte får ett bra svar är det en varningsflagg.

På Praktikertjänst arbetar vi hela tiden med att förbättra våra verksamheter, och alla chefer och delägare går obligatoriska utbildningar i arbetsmiljö och ledarskap. På så sätt ger vi dig bästa möjliga förutsättningar för en lyckad ST.

Vem blir min handledare?
Det är alltid bra att få träffa handledaren för att se om personkemin stämmer, och om personen verkar intresserad av att vara handledare.

Vilket kollektivavtal har ni?
Kollektivavtalet reglerar en rad viktiga saker som till exempel pensioner, och ersättning vid föräldraledighet. Om arbetsgivaren är offentlig är kollektivavtalet alltid detsamma, däremot kan det variera om arbetsgivaren är privat. Jämför kollektivavtalen om du väljer mellan olika arbetsgivare, det kan skilja en del i villkoren mellan olika kollektivavtal.

Finns det andra som gör ST-tjänst på enheten?
Att ha kolleger på enheten som också gör ST brukar vara positivt. Arbetet blir ofta roligare, och du andra att utbyta erfarenheter med. Dessutom kan du be att få prata med en av de som redan gör ST innan du bestämmer dig.

Gör research om arbetsgivaren när du söker ST-tjänster

 

Prata med den fackliga representanten
Varje arbetsplats brukar ha en facklig representant du kan prata med. Fråga om verksamhetens fördelar och utmaningar. Ingen är felfri, och en bra arbetsgivare målar inte upp en bild av att allt är fantastiskt, utan är öppen med utmaningarna.

Undersök kvalitetstalen
Vissa verksamheter är öppna med sina sjukskrivningstal och medarbetarundersökningar. Se om arbetsgivaren publicerar sådan information. Låga sjukskrivningstal och nöjda medarbetare är självklart bra. Kolla även vilka poäng arbetsgivaren får i Nationell Patientenkät. Hög kvalitet brukar vara ett tecken på bra arbetsmiljö. Men kom ihåg att större enheter oftast får sämre betyg, vilket har med statistik och undersökningens utformning att göra.

Praktikertjänst verksamheter är öppna med sjukfrånvaron, hur länge anställda stannar på arbetsplatsen, och resultaten från medarbetarundersökningar.

Över lag ser våra siffror mycket bra ut, och vi får även högsta betyg av våra patienter i alla mätningar. Det ser vi som ett tecken på nöjda och engagerade medarbetare.

1 av 5

vårdpatienter i Sverige går till någon av Praktikertjänsts mottagningar.

76 %

av våra patienter inom primärvården får träffa den läkare de valt.

84 %

av dem som besöker Praktikertjänsts vårdcentraler är nöjda med vården. Det innebär att vi har Sveriges mest nöjda patienter!