Kategorier för sidan Guldhjärtat

Att stå still är inte ett alternativ för Josefine

Stockholm KIDS är en mottagning som riktar sig till barn och ungdomar upp till 18 år, som startades i mars 2017 av Josefine Jacobsson. Josefine har idag 22 medarbetare och är nominerad till Guldhjärtat för sin förmåga att ständigt utveckla verksamheten genom sitt goda ledarskap.

Grattis! Hur känns det att vara nominerad?

Det är otroligt glädjande! Jag blev överraskad med framför allt känner jag mig hedrad. Det är roligt!

Det är din personal som nominerat dig, hur har du arbetat för att de ska trivas?

Jag vill ha en platt organisation utan långa beslutsprocesser. Det innebär att mina medarbetare jobbar med frihet under eget ansvar, och att jag som chef är tillgänglig och lyhörd för mina medarbetares behov. Det kan till exempel handla om att prova nya arbetssätt men också att som chef underlätta i mina medarbetares vardag. För många är det svårt att få ihop privatlivet med att arbeta inom sjukvården. Hos oss försöker vi ta hänsyn till de önskemål som finns och pussla med scheman för att göra det enklare för varandra.

Vad är ett bra ledarskap?

För mig är det viktigt att vara autentisk som ledare. Att jag är sann, står för mina värderingar och att det jag begär av andra ska jag själv också göra. Jag vill vara engagerad i mina medarbetare, men också närvarande i den dagliga driften av mottagningen. Jag blir inspirerad och stolt när jag förstår att vi gör stor skillnad i så många barn och föräldrars liv, och det motiverar mig ännu mer!

I nomineringen framgår att du är en målinriktad person, vad beror det på?

Det stämmer, på gott och ont. Jag gillar att arbeta mot mål oavsett svårighetsgrad. Det är så vi utvecklar verksamheten, genom att arbeta mot mål som alla känner sig en del av. För mig är det självklart att det vi gör idag ska vi göra ännu bättre imorgon, det är inte ett alternativ att stå still. Det som inte utvecklas blir tillslut avvecklat, och det vill vi ju inte.

Vad har du för mål just nu?

Våra mål i verksamheten är gemensamma och just nu planerar vi för att utöka lokalerna och att börja med digitala vårdbesök. Men de digitala vårdbesöken är ju också styrt av de avtal som vi har med Region Stockholm, som idag inte ersätter lika mycket för videobesök som för fysiska besök. Men oavsett det måste vi utvecklas i allt vi göra hela tiden!

Om Guldhjärtat
För skapa engagemang och lyfta fram förebilder inom koncernen har Praktikertjänst instiftat den årliga utmärkelsen Guldhjärtat, som delas ut på PTJ-dagen den 17 maj.