Extern bild

Nu startar Gastromottagningen city – en specialistmottagning för mag- och tarmsjukdomar mitt i centrala Stockholm

Publicerad:

Idag öppnar en ny specialistmottagning för patienter med mag- och tarmbesvär mitt i centrala Stockholm. Gastromottagningen city är en öppenvårdsmottagning som vänder sig till patienter som är i behov av kontakt med specialist i mag-tarmsjukdomar för behandling av bland annat inflammatorisk tarmsjukdom, IBS, glutenintolerans och magsår.

Besvär med mag-tarmkanalen är något som drabbar väldigt många människor och ofta är symtomen tillfälliga, lindriga och övergående och då behövs inga större insatser från sjukvården. Dock är det vanligt med kroniska, återkommande symtom där det är viktigt att fastställa orsaken till symtomen genom utredning.

- Orsaken till symtomen kan vara allt från en kronisk inflammation i tarmen till ofarliga tillstånd som ökad känslighet i tarmen där symtomen kan lindras genom livsstilsförändringar, kostbehandling, medicinsk behandling eller psykologisk behandling, säger Perjohan Lindfors, överläkare, specialist i gastroenterologi och vd/verksamhetschef vid Gastromottagningen city, och fortsätter:

- Det är viktigt att få hjälp med besvärliga symtom även om de inte är ”farliga” eftersom vi vet att dessa personer ofta har en nedsatt livskvalitet och oftare drabbas av depression och ångest.

Gastromottagningen city erbjuder handläggning, utredning och behandling av sjukdomar som inflammatorisk tarmsjukdom och funktionella mag- och tarmsjukdomar, exempelvis IBS, samt glutenintolerans och magsår. I verksamheten ingår också en IBS-skola där patienter – tillsammans med läkare, psykolog, dietist och sjuksköterska – träffas för att diskutera sin sjukdom.

- Vi kan ge all typ av medicinsk behandling, inklusive avancerad biologisk behandling, icke-medicinsk behandling som kostbehandling via dietist och psykologisk behandling via psykolog enligt de senaste vetenskapliga rönen, säger Perjohan Lindfors.

På mottagningen arbetar knappt 20 medarbetare och samtliga är fast anställda, varav flera är aktiva forskare med anknytning till såväl Karolinska institutet som Sahlgrenska akademin.

- Det är viktigt att vi har lyckats att attrahera några av Sveriges främsta specialister inom mag- och tarmsjukdomar. Vi kommer att kunna erbjuda våra patienter vård i forskningens framkant samtidigt som vi har stort fokus på service, tillgänglighet och kontinuitet, säger Perjohan Lindfors.

För besök på mottagningen krävs remiss från vårdcentral.

För ytterligare frågor, kontakta gärna:

Perjohan Lindfors, överläkare, specialist i gastroenterologi och vd/verksamhetschef, Gastromottagningen city, e-post: perjohan.lindfors@ki.se

Om Gastromottagningen city

Sollentuna specialistklinik AB, ett helägt dotterbolag i Praktikertjänstkoncernen, vann upphandlingen av ett av de två objekt gällande gastroenterologisk öppenvård, endoskopi och dagvård som Stockholms läns landsting upphandlade under 2017. Det nya avtalet kommer att drivas genom Gastromottagningen city med verksamhet på Olof Palmes gata 9 i Stockholm. 

Tillbaka

Blocks