Hg-rid-LIFE

Kvicksilver är ett av de allvarligaste miljögifterna och trots att amalgam förbjöds i Sverige 2009 är det fortfarande få tandvårdsmottagningar som har nollutsläpp av kvicksilver. Sedan den 1 juli 2018 är det i hela EU förbjudet att använda amalgam på barn, gravida och ammande. Krav på amalgamavskiljare har också införts. EU aviserar ett totalförbud längre fram. EU:s nya bestämmelser medför inte någon ändring av det mer heltäckande svenska förbudet.

Hg-rid-LIFE

Praktikertjänsts miljöprojekt Hg-rid-LIFE nominerat till EU-pris

Praktikertjänsts miljöprojekt Hg-rid är nominerat som ett av de bästa LIFE-projekten under 2020 av EU-kommissionen. Syftet med projektet är att minska utsläppen av kvicksilver från tandvårdsmottagningar. 

Läs mer

Projektets resultat presenteras i rapport

Ta del av Hg-rid-LIFE:s projektresultat i Layman´s Report, en rapport som riktar sig till allmänheten, samt slutrapporten som skickats till EU.

Läs mer

Hg-rid-LIFE

Projektet startade i september 2016 och pågår under tre år. Huvudsyftet är att minimera utsläppen av kvicksilver genom att vidareutveckla metoder för sanering, öka medvetenhet och kunskap samt utveckla förslag på vägledning för optimalt och effektivt underhåll av amalgamavskiljare.
Läs merom Hg-rid-LIFE

Webbaserat verktyg

Ett öppet och kostnadsfritt utbildningsmaterial om hur tandvården kan minimera utsläppen av kvicksilver från dentalt amalgam. Här finns korta filmer, interaktiva artiklar och dokument. Webbverktyget finns på flera språk: svenska, engelska, tyska, franska och spanska.

Läs mer

Hg-rid-LIFE

För att minimera utsläppen av kvicksilver har Praktikertjänst, i samarbete med Sweden Recycling och IVL Svenska Miljöinstitutet, startat ett projekt som fått ekonomiskt stöd av LIFE – EU:s program för miljö och klimat. Genom projektet tar vi vårt ansvar för ett hållbart samhälle.

Projektets referensgrupp

En referensgrupp har bildats i projektet i syfte att säkra kvalitet, miljömässig nivå och för spridning av resultat.

Referensgruppen företräder organisationer som påverkas av projektet. De är utvalda för att representera funktioner som tar ansvar för hela kedjan, från ”hantering av amalgam till rent vatten” – uppströmsarbete (stoppa farliga ämnen vid källan) för att bidra till sjöar och hav i balans.

Representanterna kommer från Sveriges Tandläkarförbundet och från svenska myndigheter; Naturvårdsverket, Vattenmyndigheterna samt Kemikalieinspektionen. Stockholm International Water Institute är också medlem i referensgruppen, som till stor del är engagerade i europeiska arbetsgrupper. Första referensgruppsmötet hölls i augusti 2017. Det andra mötet ägde rum hösten 2018.

 

Medlemmar i referensgruppen:

Hans Göransson, Sveriges Tandläkarförbund

Gerda Kinell, Vattenmyndigheten Västerhavet

Kristina Svinhufvud, Naturvårdsverket

Anna Nylander, Kemikalieinspektionen

Nicolai Schaaf, Swedish Water House, Stockholm International Water Institute, SIW

Sanering, Hg-Rid

Saneringar av avloppsrör är en viktig del av projektet för att utveckla en effektivare och mer användarvänlig metod. Projektet ska arbeta med att ta fram en effektivare metod för att sanera tunna, tjocka och svårtillgängliga rör. Utrustning, metoder och förfaranden ska utvecklas för att kontrollera om saneringsmetoden tar bort alla sediment.
Läs merom Sanering, Hg-Rid