en bild
Kategorier för sidan Karriär

Starta egen läkarmottagning

Starta egen läkarmottagning kan vara något för dig som har erfarenheten och lusten att driva din egen verksamhet. Funderar du på att starta eget som läkare har du ett fritt och varierat arbete att se fram emot. Men du står också inför viktiga val.

Här har vi samlat information för dig som vill starta egen läkarmottagning med ett offentligt avtal i botten. Oavsett om du är allmänspecialist, ortoped, kirurg, eller har en annan inriktning.

Vi förklarar även hur Praktikertjänst hjälper dig om du väljer att starta din läkarmottagning som en del av oss, och hur vi stöttar dig när verksamheten väl är igång.

Starta eget som specialistläkare

De flesta som startar egen läkarmottagning är specialistläkare eftersom det oftast är ett krav i avtalet du ska teckna med regionen. Det kan också vara svårt att locka patienter om du inte är specialist.

Undersök om du får starta egen läkarmottagning

Du är välkommen att kontakta Praktikertjänst så fort du börjar fundera på att starta eget.

Men det kan vara bra att veta hur regionens vårdval ser ut först. Det vill säga: vilken typ av offentligt finansierad vård som regionen tillåter att privata aktörer bedriver. På så sätt vet du om det ens är möjligt att starta läkarmottagningen du drömmer om i din region.

Regionen har också möjlighet att förändra vårdvalet från år till år. Om det händer är det skönt att vara en del av Praktikertjänst eftersom vi finansierar uppstarten av verksamheten, och du är anställd av oss. Du tar alltså ingen ekonomisk risk.

Ta fram en affärsplan

Ett viktigt steg i att starta en ny verksamhet är att ta fram en affärsplan. Den ska bland annat besvara frågor som:

 • Vilka produkter och tjänster erbjuder du?
 • Vilka är dina kunder och var finns de?
 • Hur ska du sälja och marknadsföra dig?
 • Vilka är dina styrkor som entreprenör?
 • Finns det ett behov av din verksamhet på marknaden?
 • Vilka är dina konkurrenter, och vad har de för styrkor och svagheter?
 • Vad behöver du för lokaler, inventarier och utrustning?
 • Vad behöver du för kompetenser i verksamheten?
 • Hur stor ersättning kommer du att få från regionen?
 • Vad kan du ta betalt för andra produkter du eventuellt erbjuder?
 • Vad kommer du ha för kostnader?
 • Kommer verksamheten att gå runt?

 

En del av frågorna är svåra att svara på om du inte har drivit en läkarmottagning förr.

Praktikertjänst hjälper dig att ta fram affärsplanen och räkna på om verksamheten kan gå runt. Vi har experter inom de flesta områden, och vet vad saker kostar. Allt från lokalhyra på olika platser i Sverige till löner för olika kompetenser. Vi har även goda kunskaper om olika regioners modeller för ersättning och rapportering.

Hitta rätt lokaler till din läkarmottagning

När du väl bestämt dig för att starta egen läkarmottagning måste du hitta passande lokaler.

Förutom att lokalerna ska vara ändamålsenliga är det viktigt att ta hänsyn till om det finns ett vårdbehov på platsen, och om det är enkelt att ta sig dit med buss, tåg, bil eller cykel.

Att teckna hyresavtal kan vara riskabelt för egenföretagare, som kan bli personligt ansvariga för hyran vid en eventuell konkurs.

Startar du eget inom Praktikertjänst står vi på hyresavtalet. Vi hjälper dig också att förhandla fram en rimlig hyra, ger konkreta råd kring lokaler och ombyggnationer, och granskar offerter och avtal.

Marknadsföring och varumärke

Bra marknadsföring och ett starkt varumärke är viktigt för att locka både patienter och anställda. Men att bygga upp ett varumärke är dyrt och tar tid. Att bli expert på marknadsföring är inte heller lätt.

En av fördelarna med att starta läkarmottagning inom Praktikertjänst är att du blir en del av vårt starka varumärke. Vi hjälper dig även att skapa en marknadsföringsplan och en marknadsföringsbudget, och bygger din hemsida, tar fram en varumärkesskyddad logotyp, skyltmaterial, brevpapper, med mera. Dessutom hjälper vi dig med annonsering och kontakter med journalister.

Myndigheterna ställer stora krav på en läkarmottagning

Minst 40 olika myndigheter kommer att ställa krav på din läkarmottagning, till exempel när det gäller kvalitet, uppföljning, arbetsmiljö, och hantering av medicintekniska produkter. Det är mycket att hålla reda på. Praktikertjänsts kvalitetsavdelning hjälper dig därför att hålla koll på alla regelverk och processer och att leva upp till kraven. Du kommer även få tillgång till vårt ledningssystem, som du kan anpassa efter förutsättningarna på just din läkarmottagning.

Se till att vara rätt försäkrad

Med det offentliga som beställare behöver du ingen patientförsäkring. Däremot behöver verksamheten en rad andra försäkringar, till exempel ansvars-, avbrotts, och olycksfallsförsäkring.

Genom Praktikertjänst får du tillgång till det mest kompletta och konkurrenskraftiga försäkringsskyddet på vårdmarknaden. När du startar egen läkarmottagning hos oss är du dessutom anställd, och får en av marknadens mest förmånliga pensionslösningar.

Rekrytera rätt kompetenser

Beroende på läkarmottagningens storlek och verksamhet behöver du fundera på vilka kompetenser du ska rekrytera, och om du jobbat med personer tidigare som du vill anställa. Att rekrytera kan vara svårt om du inte har gjort det förut, dessutom är det huggsexa om många kompetenser inom vården.

Praktikertjänst kan komma med förslag på olika upplägg för bemanningen.

Hantera personalfrågor

Att hantera personal är ett stort jobb, speciellt om du har flera anställda. Du ska hålla i löne- och utvecklingssamtal, och ha koll på regelverk kring arbetsmiljö, föräldraledighet, och sjukskrivningar. Du ska även kunna hantera konflikter, och utveckla teamet.

Som en del av Praktikertjänst får du stöd av vår HR-avdelning i både stort och smått.

Administration och IT-system

På en modern läkarmottagning är det lätt att drunkna i administration, som löpande redovisning, inköp, juridik, och IT-support. Men administrationen är inte en del av din kärnverksamhet, utan ska bara stötta den. Därför bör du fundera på vilken typ av administration som ska skötas inom företaget, och vad du ska lägga ut på extern part.

När du startar läkarmottagning inom Praktikertjänst får du mycket hjälp med administrationen. Vi tillhandahåller IT-system, verktyg och stöd kring intäktshantering, leverantörsfakturor, redovisning, resultat och balansräkning. Vi stöttar dig även i frågor som rör IT, administration, juridik och mycket annat. Genom oss får din verksamhet även tillgång till löpande IT-support.

Digital vård med egen läkarmottagning

Beroende på vilken typ av verksamhet du tänker starta bör du fundera på om du ska erbjuda digital vård. Hos Praktikertjänst får du en färdig digital vårdlösning som är integrerad med övriga verksamhetssystem.

Upphandla smart

Alla läkarmottagningar behöver göra inköp. Men generellt sett är det svårt för en mindre aktör att få bra priser.

Som Sveriges största vårdbolag har Praktikertjänst upphandlat en mängd förmånliga avtal som du kan använda dig av när du startar egen läkarmottagning hos oss. Exempel på produktområden är förbrukningsmaterial, medicinsk teknisk utrustning, bilar, arbetskläder, inredning, möbler, prenumerationer, telefoni och bredband, IT-mjukvara och hårdvara.

Avsätt resurser för vidareutbildning

Som medarbetare i vården blir du aldrig fullärd. Det kommer ständigt nya rön, tekniker och fakta som behövs för att ligga i framkant. Därför måste du avsätta tid och pengar för vidareutbildning. Både för dig själv och personalen.

Praktikertjänst erbjuder kurser inom alla tänkbara områden. Kurserna är framtagna av ledande experter, och vi strävar alltid efter att erbjuda bra priser.

Se till att bli en bra ledare

När du startar en egen läkarmottagning blir du också dess ledare. Skillnaden mellan en chef och en ledare är att chefen håller koll på att formella saker som ekonomi, administration och arbetsmiljö. Ledarskap däremot ägnar du dig åt varje gång du försöker påverka en människa i en viss riktning.

Men få personer föds till ledare. Samtidigt är personal som stannar kvar en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med en läkarmottagning.

När du startar läkarmottagning inom Praktikertjänst utbildas du därför i ledarskap och affärsmannaskap. Vi erbjuder även påbyggnadskurser, och ger dig löpande stöd i rollen som chef och ledare.

Köpa eller ta över en läkarmottagning?

Vissa köper eller tar över en läkarmottagning istället för att bygga upp en från grunden. Fördelen är att det mesta finns på plats redan. Nackdelen är att du måste granska verksamheten mycket noga innan du fattar ett beslut, och vara beredd på överraskningar.

Även Praktikertjänst har befintliga läkarmottagningar som du kan få möjlighet att ta över. Då kan du känna dig trygg med att allt fungerar som det ska redan från början.

Välj om du ska vara helt egen eller en del av Praktikertjänst

Nu när du vet vad som krävs för att starta en läkarmottagning bör du fundera över i vilken form du vill göra det.

 1. Starta eget helt själv
 2. Starta eget genom att bli aktieägare i Praktikertjänst, slippa ta den ekonomiska risken, och ha tryggheten i att vara anställd

 

Fördelen med att vara helt privat är att du äger verksamheten fullt ut. Nackdelen är att du själv måste ta hand om allt från administration till personalfrågor och upphandlingar. Dessutom behöver du stå för alla investeringar i början, och ta den ekonomiska risken.

Fördelen med att starta egen läkarmottagning inom Praktikertjänst är att du slipper ta den ekonomiska risken eftersom vi står för finansieringen. Dessutom blir du anställd hos oss, och delägare i Praktikertjänst. Samtidigt har du stor frihet att leda och utveckla verksamheten.